Podwyżkę uzasadniono rosnącymi kosztami utrzymania izby. Wyliczenia, jakie przedstawiono w uzasadnieniu uchwały, wskazują, że w 2013 r. dobowy koszt pobytu jednej osoby wynosił 302 zł. "Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" określa, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień nie może przekraczać 300 zł.

Z danych przedstawionych na środowej sesji olsztyńskiej rady miasta wynika, że uiegłym roku do izby trafiło nieco ponad 5 tys. osób. Jak powiedział PAP Błażej Gawroński - dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który prowadzi izbę wytrzeźwień - w większości były to osoby bezdomne. Trafiały tam też osoby dowiezione przez służby mundurowe m.in. dlatego, że zagrażały swojemu życiu i zdrowiu lub zakłócały ład i porządek publiczny.

Gawroński powiedział PAP, że od lat ściągalność należności za pobyt w olsztyńskiej izbie wytrzeźwień wynosi 20-25 proc. (PAP)