List intencyjny dotyczący wspólnego przygotowywania wniosku i realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podpisała w środę prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i dyrektor łódzkiego oddziału Centrum Praw Kobiet (CPK) Anna Głogowska-Balcerzak.

"Środki te dadzą możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju CPK. Ale to cel pośredni, bo nadrzędnym zadaniem będzie aktywizacja zawodowa kobiet - ofiar przemocy; wyciąganie ich z bezrobocia i dawanie nowych kompetencji, dzięki którym zmienią swoją postawę życiową. Projekt skierowany jest do 30 kobiet" - podkreśliła Hanna Zdanowska.

Jak dodała, program nawiązuje do prowadzonej w Łodzi szeroko pojętej rewitalizacji społecznej, prowadzonej na wyznaczonych w centrum ośmiu obszarach, na których kompleksowym remontom domów i ulic towarzyszyć ma odnowa jakości życia mieszkańców.

Jego uczestniczkami będą mogły zostać m.in. kobiety zamieszkałe na terenie obszarów rewitalizowanych lub przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu, a także zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, nisko wykwalifikowane; w tym podopieczne CPK.

"Wszystkie panie, które zgłoszą się do nas z problemem przemocy i wykluczenia społecznego mają szansę zakwalifikować się do programu. Przewidujemy kompleksowe działania, które powinny doprowadzić do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestniczek. Zaoferujemy pomoc psychologiczną, prawną, szkolenia zawodowe, spotkania z doradcą zawodowym. Urząd pracy zapewni obligatoryjne 4-miesięczne staże" - zaznaczyła Głogowska-Balcerzak.

Każda z uczestniczek traktowana będzie indywidualnie, w zależności od problemów, jakie ją dotykają. Reintegrację społeczną ma ułatwić im nie tylko poddanie się psychoterapii, ale też spotkania z kulturą, warsztaty z wizażu, nauka podstaw obsługi komputera czy kursy zawodowe np. obsługi kasy fiskalnej, fryzjerskie, kosmetyczne, szycia.

"Wiele z naszych podopiecznych z różnych względów nie miało możliwości zdobycia wykształcenia, a chciałyby podjąć pracę inną niż sprzątanie. Chcemy im to umożliwić" - wyjaśniła Głogowska-Balcerzak.

Nabór do projektu rozpocznie się w marcu 2018 r.

W 2016 r. z pomocy łódzkiego oddziału CPK skorzystały 630 kobiety - ofiary różnych form przemocy. Według przyjętych przez Centrum kryteriów, przemoc ma formę nie tylko fizyczną, ale także m.in. ekonomiczną, w większości przypadków jest to uporczywe uchylanie się ojców od łożenia na swoje dzieci. (PAP)