Nowy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiada też powrót na najważniejsze urzędowe pisma herbu miasta. Jego zdaniem na dokumentach podpisywanych przez prezydenta lub jego zastępców powinien być herb, a nie logotyp.

Hasło "POZnan* Miasto know-how" oraz logotyp z charakterystyczną gwiazdką zostały zaprezentowane w 2009 roku. Nowy system identyfikacji wizualnej pozwolił na stworzenie spójnej linii graficznej materiałów informacyjnych i promocyjnych Urzędu Miasta Poznania. Hasło, w myśl zamierzeń jego twórców, odnosi się do "poznańskiej skuteczności, poznańskiego stylu działania z sukcesem".

Jaśkowiak uważa, że nie jest dobrze, gdy polskie miasto promuje się w kraju obcojęzycznym terminem. Jego zdaniem źle też wygląda zestawienie hasła "miasto know-how" z nie zawsze dobrze realizowanymi w Poznaniu inwestycjami.

"Jeśli widzę pewne niedoskonałości w zakresie zarządzania, realizacji inwestycji, sprawności funkcjonowania miejskich projektów, to wówczas to hasło brzmi rzeczywiście ironicznie. Wpierw się poprawmy, potem stosujmy hasła, w myśl których jesteśmy profesjonalistami" - powiedział PAP Jaśkowiak.

Prezydent docenia pomysł ujednolicenia materiałów informacyjnych i promocyjnych miejskich jednostek, jednak jego zdaniem należy dążyć do odświeżenia logotypu i hasła.

"Hasło czy logotyp powinny być budowane w oparciu o cele, do których się zmierza. Za 8 lat chcemy być miastem, które będzie liderem w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych. Chcielibyśmy wyznaczać trendy, jeśli chodzi o jakość transportu publicznego, te elementy, które decydują o jakości życia w mieście. Pod te cele będziemy chcieli przygotować nasze działania promocyjne, kampanię reklamową i hasło" - powiedział.

Prezydent zapowiedział też, że na najważniejszych dokumentach zamiast obecnie wykorzystywanego logotypu znajdzie się znów herb miasta.

"Wykorzystamy te druki, które są, by się nic nie zmarnowało, natomiast w przypadku zamawiania nowych druków, które będę podpisywał, czy wiceprezydenci, znajdą się już herby. Dotychczasowy logotyp pozostanie na innych, mniej reprezentacyjnych dokumentach" - powiedział Jaśkowiak.

Nowe hasło i nowe logo miasta "POZnan* Miasto know-how" ówczesny prezydent Ryszard Grobelny zaprezentował na początku kwietnia 2009 roku. Powiększenie trzech pierwszych liter odwoływało się do skrótu miasta, który funkcjonuje np. w przypadku połączeń lotniczych. Użycie w przypisie terminu know-how (z ang. wiedzieć jak) miało być wskazaniem głównej cechy określającej miasto i jego mieszkańców.

Ryszard Grobelny na swoim blogu wyjaśniał, że "pojęcie know-how jest powszechnie znane w środowisku biznesu oraz branż kreatywnych, jest domeną specjalistów". Jak podkreślał, to na przyciągnięciu tych właśnie osób do Poznania najbardziej zależy miastu. (PAP)