Możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Krakowie w dni, kiedy występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, istnieje od 26 grudnia zeszłego roku. W poprzednim sezonie grzewczym władze miasta wykorzystały ją dwukrotnie po jednej dobie.

„Sezon grzewczy zbliża się nieubłaganie, stąd nasze przygotowania i nowe zasady wprowadzania i informowania mieszkańców o darmowej komunikacji miejskiej” - poinformował dziennikarzy w czwartek pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza Witold Śmiałek.

Według niego nowy system będzie działać w oparciu o dwie średnie: "długą" – 16-godzinną, obejmującą dwa szczyty komunikacyjne i "krótką" – 10/11-godzinną, obejmującą szczyt komunikacyjny i moment masowego rozpalania pieców węglowych w godzinach popołudniowo-wieczornych. Obie średnie będą obliczane niezależnie od siebie.

Średnie stężenia będą zliczane dwukrotnie w ciągu dnia – pierwsza średnia od godz. 1:00 do 16:00, druga od 12:00 do 22:00. Jeśli poziom pyłu PM10 przekroczy 150 mikrogramów/m3, darmowa komunikacja miejska będzie obowiązywać następnego dnia przez 24 godziny. W tym roku zrezygnowano z warunku, by na jednej ze stacji średnie stężenie wynosiło więcej niż 200 mikrogramów/m3.

Nowe zasady wejdą w życie po przyjęciu ich przed Radę Miasta – najwcześniej w drugiej połowie października. Do tego czasu będą obowiązywać dotychczasowe założenia.

Informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji będą przekazywane po 17:15 (przekroczenie poziomu 150 przez "średnią długą" lub po 23:15 (w przypadku, gdy nastąpi przekroczenie poziomu 150 przez "średnią krótką").

Wiadomość zostanie opublikowana na stronie krakowskiego magistratu www.krakow.pl oraz przekazana do krakowskich mediów. Znajdzie się również na profilu Kraków PL w mediach społecznościowych, tablicach informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach autobusowych i tramwajowych, w systemach BUS TV.

Poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pojawi się też w programach regionalnej naziemnej telewizji cyfrowej oraz w postaci komunikatów w bezpłatnej aplikacji mobilnej (RSO).

Według zapowiedzi Śmiałka w sezonie grzewczym krakowskie służby miejskie będą codziennie dwukrotnie informować o jakości powietrza. Komunikaty będą generowane rano o 7:10 i po południu o 15:20. We współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie w oparciu o prognozy pogody mają być opracowywane także informacje ostrzegawcze o możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, kierowane do ponad 600 instytucji szkolno-opiekuńczych, takich jak przedszkola, szkoły, szpitale.

Według polskich przepisów alarm smogowy jest ogłaszany, gdy średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu przekroczy 300 mikrogramów na metr sześc. Przy stężeniu 200 mikrogramów na metr sześc. obowiązuje stan ostrzegawczy.

Działacze wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego Alarmu Smogowego apelują o zaostrzenie tych norm i ustanowienie alarmu smogowego na poziomie, jaki obowiązuje w większości krajów europejskich. Obecnie poziom alarmowy dla pyłu PM10 jest w Polsce trzykrotnie wyższy niż np. w Czechach czy na Węgrzech. (PAP)