Jak poinformował PAP Sławomir Gruszka z zabrzańskiego magistratu, chodzi o trzy klasy technikum w zabrzańskim Zespole Szkół nr 3 (zawody: technik górnictwa podziemnego, technik teleinformatyk oraz technik elektryk) oraz o jedną klasę w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 (górnik eksploatacji podziemnej).

Zgodnie z odnawianym w środę porozumieniem, miasto do kształcenia przyszłych górników wyznaczyło: Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

W systemie dziennym kształceni mają tam być przyszli technicy górniczy: górnictwa podziemnego, elektrycy, mechanicy oraz mechatronicy. Klasy zawodowe obejmą górnicze specjalizacje: górnik eksploatacji podziemnej, elektryk, ślusarz oraz mechanik monter.

Umowa przewiduje m.in., że każdorazowo liczba tworzonych oddziałów, liczba uczniów oraz rodzaje specjalności w danym roku szkolnym Kompania będzie ustalała ze szkołami do końca stycznia poprzedzającego dany rok szkolny. Spółka zapewni przy tym zatrudnienie wszystkim absolwentom po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu.

Wręczenie takich certyfikatów gwarancji pracy uczniom już uruchomionych w Zabrzu pierwszych klas górniczych będzie jednym z punktów środowej uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja. Innym jej punktem będzie powołanie Zabrzańskiej Strefy Turystyczno–Edukacyjnej.

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, gdzie w środę spotkają się m.in. prezes Kompanii Węglowej i prezydent Zabrza, mieści się w pobliżu dwóch kształcących już przyszłych górników szkół, a także największej obecnie atrakcji turystycznej miasta – Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.

Jak przekazał PAP Gruszka, na gruncie tych instytucji ma w przyszłości działać właśnie Zabrzańska Strefa Turystyczno–Edukacyjna – wykorzystując efekt ich synergii i wynikające z niego możliwości. Istnienie Strefy może ułatwić np. kształcenie w zawodach obsługi ruchu turystycznego czy wykorzystywanie zdobywających praktykę uczniów przy imprezach organizowanych w „Guido”.

Środowe porozumienie o kształceniu zawodowym odnowi poprzednią umowę Zabrza i Kompanii w tym zakresie z 2006 r. Kompania zawarła dotąd z samorządami łącznie 16 podobnie sformułowanych porozumień. W szkołach objętych takimi umowami kształci się obecnie niespełna 4 tys. uczniów, w tym roku szkolnym naukę rozpoczęło ich 1623.

Łącznie w przyszłym roku zatrudniająca ponad 60 tys. osób Kompania Węglowa planuje utrzymać stan zatrudnienia, pozyskując łącznie podobną liczbę nowych pracowników, jak w tym roku, czyli ok. 5 tys. Według niedawnych informacji przedstawicieli spółki, zainteresowanie tam pracą jest dziesięciokrotnie wyższe.

Zatrudniać w miejsce odchodzących górników będą też inne spółki. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie to ok. 800-1000 nowych pracowników. W przypadku Katowickiego Holdingu Węglowego - między 700 a 1000 osób. Znaczną część z nowozatrudnianych będą stanowić uczniowie klas górniczych, np. w klasach, którym patronuje KHW, uczy się obecnie ok. 800 przyszłych górników. 

mtb/ ls/ gma/