Głosami radnych w środę nadano nazwy pierwszym sześciu ulicom i jednemu z placów spośród ponad 30 nowych dróg i skwerów powstających w Nowym Centrum Łodzi (NCŁ). To obszar w centrum miasta o powierzchni ok. 100 ha, który w najbliższych latach ma zamienić się w atrakcyjną przestrzeń publiczną. Jego głównym obiektem jest otwarty w grudniu 2016 r. multimodalny dworzec Łódź Fabryczna.

Wśród nazw trzech nowych ulic radni zatwierdzili patronów - wybranych m.in. we wcześniejszych konsultacjach społecznych - związanych z największymi rodami dawnych łódzkich fabrykantów. W związku z tym oddanym niedawno do użytku drogom nadano nazwy: aleja Rodziny Scheiblerów, aleja Rodziny Poznańskich oraz aleja Rodziny Grohmanów. Głowy rodów i właściciele fabryk - Karol Scheibler, Izrael Poznański i Ludwik Grohman – w XIX-wiecznej Łodzi byli największymi przemysłowcami, tworzącymi "ziemię obiecaną".

Trzem kolejnym nowym ulicom w NCŁ nadano imiona twórców filmowych - Krzysztofa Kieślowskiego (reżyser, scenarzysta filmowy), Wojciecha Hasa (reżyser filmowy, scenarzysta, producent) oraz Barbary Sass-Zdort (łodzianka z urodzenia, reżyser i scenarzysta filmowy).

Jeden z placów nazwano natomiast imieniem prof. Janusza Szoslanda - wybitnego włókiennika, nauczyciela akademickiego na Politechnice Łódzkiej, członka Polskiej Akademii Nauk.

Uchwały dot. nazewnictwa szklaków komunikacyjnych, skwerów i placów w NCŁ mają być procedowane sukcesywnie, ponieważ część z nich jest jeszcze na etapie projektów.(PAP)