MKiDN podało, że minister kultury - jako współorganizator Muzeum Śląskiego w Katowicach - nie przewiduje wyrażenia zgody na połączenie obu muzeów "mając na uwadze zachowanie ich odrębnego charakteru oraz szczególną rolę, jaką pełnią jako osobne instytucje w kształtowaniu świadomości i zachowaniu tożsamości tego regionu".

"Z informacji będących w posiadaniu MKiDN wynika, że prezydent Bytomia wystąpił do marszałka województwa śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do prowadzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu jako wspólnej instytucji kultury miasta Bytom i Województwa Śląskiego" - poinformowało biuro prasowe.

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Bytomiu Aleksandra Szatkowska powiedziała PAP, że "bytomski samorząd cały czas jest za tym, żeby odpowiadać za Muzeum Górnośląskie i dofinansowywać je w jakiejś części". "Podtrzymujemy dobrą wolę oraz intencję przejęcia współodpowiedzialności za przyszłość muzeum. Czekamy na oficjalne informacje z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego" - dodała Szatkowska.

Propozycja połączenia Muzeum Górnośląskiego z Muzeum Śląskim pojawiła się w 2014 roku. Ówczesny marszałek woj. śląskiego zaproponował miastu Bytom, by przejęło w całości lub współprowadziło wraz z Urzędem Marszałkowskim Muzeum Górnośląskie. Propozycję tłumaczono m.in. "chęcią konsolidacji działalności muzeów w województwie śląskim" oraz uatrakcyjnieniem oferty. W kwietniu 2014 r. sejmik podjął uchwałę ws. "podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu".

Plany zarządu województwa śląskiego zmierzające do połączenia obu placówek wzbudziły wiele kontrowersji m.in. w środowisku muzealników. Pod koniec kwietnia 2014 r. na stronie internetowej http://obronamuzeum.pl/ umieszczono z inicjatywy pracowników Muzeum Górnośląskiego protest przeciwko planom łączenia tych dwóch placówek. Podpisywali się pod nim m.in. muzealnicy i naukowcy z kraju i zagranicy.

Sprawa połączenia obu placówek muzealnych miała również swój ciąg dalszy w 2015 r., kiedy w kwietniu bytomscy radni podjęli uchwałę ws. "intencji podjęcia działań zmierzających do prowadzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu jako wspólnej instytucji kultury miasta Bytom i samorządu województwa śląskiego". Roczne koszty funkcjonowania muzeum określono wówczas na ok. 4 mln zł (dane podawane przez samorząd Bytomia). Bytomski urząd wskazywał wtedy, że chcieliby dążyć do modelu, by współprowadzić i współfinansować placówkę z Urzędem Marszałkowskim. Proces ten miałby być, jak wskazywano, rozłożony w czasie.

Członek zarządu województwa śląskiego Henryk Mercik powiedział we wtorek, że połączenie obu muzeów "było rozważane" i zarząd w tym celu korespondował z poprzednim ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, ale "korespondencja nie została zakończona". "Ta korespondencja się nie zakończyła dlatego, że pani Małgorzata Omilanowska (poprzedni minister kultury - PAP) zdążyła do nas wysłać pismo, w którym prosi o pewne wyjaśnienia, a myśmy jeszcze nie zdążyli tych wyjaśnień udzielić" - powiedział Mercik.

Mercik dodał, że w tej sytuacji wolałby, aby minister kultury "zapowiedział też jakieś rozwiązanie problemów Muzeów Górnośląskiego w Bytomiu". "Skoro nie wyraża zgody na łączenie z uwagi na jakieś tam przesłanki, to moim zdaniem powinien zaproponować współprowadzenie Muzeum Górnośląskiego i współfinansowanie" - powiedział Mercik. Dodał, że nie otrzymali dotąd "oficjalnej informacji" z ministerstwa.

Oprócz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, do Województwa Śląskiego należą m.in. Muzeum Śląskie oraz Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie. Województwo śląskie ma doświadczenia związane ze współpracą z samorządem lokalnym przy prowadzeniu instytucji muzealnych - w 2013 r. zakończono działania zmierzające do połączenia dwóch instytucji kultury w Zabrzu - Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido". 51 proc. potrzeb nowej instytucji finansuje miasto Zabrze, a 49 proc. województwo.

Muzeum Górnośląskie zostało powołane przez Bytomskie Towarzystwo Muzealno-Historyczne w 1910 r. Pierwszą wystawę otwarto w 1911 r. To jedna z największych instytucji muzealnych województwa śląskiego.(PAP)