Uchwała rady Dobrzenia Wielkiego ws. próby zmiany granic gminy została we wtorek po południu na sesji przyjęta jednogłośnie.

Radni wyrazili w niej swoje „głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań mających na celu zmianę granic”. Wskazali, że z ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż zmiana granic samorządu powinna być „poprzedzona szczegółową analizą uwzględniającą istniejącą infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy”. Dodali, że celem tej analizy powinno być „ustalenie, czy projektowane zmiany zapewnią gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, zachowanie istniejących więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz usprawnienie zdolności wykonywania zadań publicznych”. Uznali jednocześnie, że „żadne przesłanki nie wskazują na przeprowadzenie jakichkolwiek analiz, studiów czy innych opracowań przez autorów koncepcji”, czyli władze Opola.

„Wszelkie inicjatywy w celu zmiany granic gminy, jako niepochodzące od jej mieszkańców oraz władz lokalnych należy uznać za bezzasadną próbę wpływania na jej suwerenność oraz demokratyczne prawa jej mieszkańców” – podsumowano w przyjętej we wtorek uchwale.

Dokument ten to odpowiedź na propozycję prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, zgodnie z którą Opole miałoby włączyć tereny położone w pięciu gminach: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Turawa. Mają to być w całości sołectwa: Sławice, Wrzoski, Borki, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Chmielowice, Żerkowice, Winów oraz części sołectw: Karczów, Brzezie, Dobrzeń Mały i Zawada. Z wyliczeń służb prezydenta wynika, że dzięki włączeniu tych terenów Opole zyskałoby blisko 9,5 tys. mieszkańców (dziś liczy niespełna 120 tys.) i ponad 5,3 tys. ha, co spowodowałoby wzrost powierzchni o 55 proc. Zdaniem prezydenta dałoby to możliwość rozwoju miasta.

Propozycję prezydenta Opola na ostatniej sesji rady miasta przyjęli opolscy radni.

Najwięcej terenów na rzecz Opola miałaby stracić gmina Dobrzeń Wielki – z planowanych do włączenia ponad 5,3 tys. ha blisko 2,8 tys. ha (cztery całe sołectwa - z dziewięciu w całej gminie - oraz część dwóch kolejnych, w tym część sołectwa Brzezie, na terenie którego znajduje się Elektrownia Opole).

Na wtorkowej sesji radni Dobrzenia Wielkiego mówili, że jest to „skok na kasę” i „zamach na demokrację”. Zapowiedzieli walkę o integralność granic gminy, zaapelowali do wójta m.in. o przygotowanie harmonogramu działań, które będą miały na celu obronę integralności oraz o przygotowanie flag gminy, tak, by każdy chętny mieszkaniec mógł je zawiesić na swoim domostwie.

Transparenty z napisami odnoszącymi się krytycznie do planów Opola w ostatnich dniach pojawiły się w gminie Dobrzeń Wielki – na domach, płotach, siedzibach firm i instytucji. W poniedziałek grupy mieszkańców zorganizowały też protesty w Dobrzeniu przeciw przyłączeniu terenów gminy do Opola i zapowiadają kolejne. „Gmina będzie aktywnie walczyć o jedność, bo plany Opola oburzają mieszkańców” – powiedział PAP we wtorek wójt Dobrzenia Wielkiego Henryk Wróbel.

Dodał, że gmina przygotowuje analizy dot. tego, o ile mniejszy może być jej budżet po odłączeniu terenów, które chce przyłączyć Opole. Zaznaczył, że najpewniej będzie to więcej niż połowa. Obecnie budżet Dobrzenia Wielkiego to ok. 70 mln zł.

Na wtorkowej sesji jeden z radnych Dobrzenia Wielkiego Łukasz Kołodziej złożył też wniosek o przyłączenie do gm. Dobrzeń Wielki dzielnicy Opola – Wróblina, położonej na granicy z gminą Dobrzeń. Mówił, że zawnioskowali o to sami mieszkańcy Wróblina, bo „przez 40 lat, odkąd wieś tę włączono do Opola, nie robiono tam inwestycji”. Radni Dobrzenia wniosek przyjęli jednogłośnie, a na kolejnej sesji mają się zająć uchwałą w tej sprawie. (PAP)