Łączna pula środków do rozdysponowania w budżecie obywatelskim Płocka na 2015 r. to 5 mln zł. Nowością obecnej edycji było wprowadzenie dwóch kategorii projektów: ogólnomiejskich, gdzie do rozdysponowania było 800 tys. zł oraz osiedlowych z kwotą 200 tys. zł na każde z 21 osiedli mieszkaniowych na terenie miasta.

W tegorocznej edycji z 74 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego do głosowania zakwalifikowano 58 spełniających wymogi formalno-prawne.

"Trochę szkoda, że to jednak tylko 2 tys. głosów. Chciałoby się, żeby było to dużo, dużo więcej" – powiedział we wtorek PAP prezydent Płocka Andrzej Nowakowski (PO), komentując frekwencję w głosowaniu. W jego ocenie, projekt budżetu obywatelskiego powinien być kontynuowany w latach następnych, choć być może w zmodyfikowanej formule.

"Cały czas budujemy społeczeństwo obywatelskie, staramy się wspólnie przekonywać do tego, że warto brać odpowiedzialność za swoją najbliższą ojczyznę, miasto, osiedle. Są różne etapy tego budowania społeczeństwa obywatelskiego” – zauważył prezydent Płocka. Nowakowski podkreślił, że ważne jest to, iż efektem tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będą kolejne, konkretne inwestycje i przedsięwzięcia realizowane na terenie miasta.

Z 28 projektów ogólnomiejskich w ramach budżetu obywatelskiego Płocka na 2015 r. zwyciężyły dwa z największą liczbą głosów poparcia: utworzenie za 800 tys. zł młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji oraz stworzenie murali o tematyce historycznej "Płock – miasto bohater" za 70 tys. zł, nawiązujących do ważnych wydarzeń z dziejów miasta.

Jak powiedział PAP Hubert Woźniak z biura prasowego płockiego Urzędu Miasta, projekt murali zostanie zrealizowany, mimo że w kategorii projektów ogólnomiejskich młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora wyczerpał łączną pulę środków, czyli 800 tys. zł. "Dodatkowe środki będą pochodziły z projektów osiedlowych, z których nie wszystkie budżety w wysokości 200 tys. zł, jak pokazało głosowanie, zostaną wykorzystane" – wyjaśnił.

W kategorii ogólnomiejskiej w głosowaniu odpadły m.in. projekty dotyczące utworzenie muzeum płyty winylowej oraz sprzętu gramofonowego, a także parku miniatur z modelami obiektów zabytkowych.

Z 30 projektów osiedlowych głosujący wybrali w sumie 17. Wśród zwycięskich inwestycji znalazły się m.in.: budowa ronda za 150 tys. zł i ścieżka rowerowa łącząca dwie dzielnice w położonej na lewym brzegu Wisły części Płocka za 200 tys. zł.

W kategorii osiedlowej przegrał m.in. projekt utworzenia stałej ekspozycji wystawowej prezentującej twórczość pochodzącego z Płocka Stefana Themersona (1910-1988) - prozaika, poety, twórcy koncepcji poezji semantycznej i autora awangardowych filmów, oraz jego żony Franciszki.

Głosowanie nad projektami zakwalifikowanymi do budżetu obywatelskiego Płocka na 2015 r. trwało od 13 września do 3 października. Każdy mieszkaniec Płocka mógł oddać jeden głos na wybrany projekt ogólnomiejski i jeden na dowolny projekt osiedlowy. Głosowanie zostało przeprowadzone na każdym z 21 osiedli mieszkaniowych na terenie miasta.

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Płocka na 2013 r. (na kwotę 3 mln zł) zgłoszono 77 projektów, z których pod głosowanie mieszkańców miasta poddano 10, a do realizacji wybrano ostatecznie pięć. Z kolei w drugiej edycji, na 2014 r. (z kwotą 5 mln zł), wpłynęło 111 projektów, z których pod głosowanie poddano 70. Do realizacji wybrano dwie inwestycje.

Z obu dotychczasowych edycji zrealizowano dwa projekty: salę sensoryczną ze specjalistycznym wyposażeniem do rehabilitacji dzieci oraz plac edukacyjny wyposażony m.in. w model Układu Słonecznego i bryły geometryczne z wzorami matematycznymi. Pozostałe inwestycje, w tym odtworzenie dawnego dworca wodnego na Wiśle, budowa krytego boiska dla dzieci na stadionie Wisły Płock oraz budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, są w trakcie realizacji. (PAP)