W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrodę po raz 12.

"Wyróżnienie otrzymują twórcy w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr. Zgłaszać więc można pisarzy, muzyków, plastyków, aktorów i reżyserów, tworzących na Mazowszu, których dzieła lub kreacje, powstałe, wydane lub wystawione w 2012 r., wywarły na uprawnionych do zgłaszania szczególne wrażenie artystyczne" - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jak podaje regulamin nagrody, kandydatów mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł, którzy wyłonią zwycięzców w poszczególnych dziedzinach.

Po raz dziewiąty w ramach wyróżnienia pod patronatem Norwida przyznana zostanie nagroda za "dzieło życia". Trafi ona do artysty, który związał swoje życie artystyczne z Mazowszem. W przypadku tej nagrody, kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy województwa mazowieckiego. Nagrodą za "dzieło życia" uhonorowani zostali dotychczas: Andrzej Łapicki, Wiesław Michnikowski, Antoni Wit, Danuta Szaflarska, Erwin Axer, Jan Ekier, Tadeusz Konwicki oraz Andrzej Sadowski.

Uprawnieni do zgłaszania kandydatów mogą to zrobić, wypełniając wniosek dostępny na stronie internetowej www.norwid.mazovia.pl, a potem kierując go na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Nominowanych i laureatów nagrody wybiorą kapituły, których członkami są przedstawiciele instytucji kultury, twórcy, autorytety w swojej dziadzinie. Nazwiska nominowanych oraz laureata nagrody za "dzieło życia" ogłoszone zostaną w czerwcu, nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach - podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie, która odbędzie się 24 września 2013 r., czyli w dniu urodzin Norwida.

Laureaci otrzymają statuetkę norwidowską i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł. Nagrodzony za "dzieło życia" otrzyma 25 tys. zł.