Środki zostały rozdysponowane w ramach projektu "Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie". Został on dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 11 mln zł. Resztę dołożą gminy z własnych budżetów.

W środę umowy na sprzęt o łącznej wartości ponad 23 mln zł przekazał gminom wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Jak podkreślił, ochotnicze straże pożarne są nieocenionym wsparciem dla zawodowych służb ratowniczych.

"Często to właśnie oni są pierwsi na miejscu zdarzenia czy wypadku. Ofiarnie też nieśli pomoc naszym mieszkańcom podczas ostatnich powodzi. Dlatego zarząd województwa od lat wspiera ochotnicze straże pożarne – pomagamy remontować remizy, dofinansowujemy zakup specjalistycznego sprzętu i umundurowania, teraz nadszedł czas na zakup wozów strażackich" - zaznaczył wicemarszałek Kozak.

Dzięki projektowi "Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie" do 34 jednostek OSP w całym województwie trafią nowoczesne wozy strażackie z napędem na cztery koła. W kabinie osobowej zmieści się sześciu strażaków. Każdy z pojazdów może jednorazowo przewieźć ok. 3 ton wody lub 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów, jest również wyposażony w najpotrzebniejszy sprzęt, m.in. autopompy, ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki, a także zestaw do łączności radiowej.

Samochody są przyjazne dla środowiska – wszystkie wyposażono w silniki spełniające najwyższe europejskie normy czystości spalin EURO 6.

Każda z jednostek OSP otrzyma także detektory gazowe pomocne w akcjach, w których istnieje niebezpieczeństwo np. zatrucia czadem lub wybuchu gazu. Pozwalają one na wykrycie kilku rodzajów gazów.

Sprzęt trafi do strażaków w tym roku w trzech turach. Pierwsze 11 wozów strażackich dotrze do gmin do początku czerwca, kolejne 12 – do połowy lipca. Ostatnie 11 samochodów zostanie przekazane do połowy sierpnia.

Władze regionu podkreśliły, że nowe pojazdy trafią do tych jednostek, które najbardziej ich potrzebują. Rozdzielając środki w ramach projektu, komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc. (PAP)