Lwów to kolejne miasto za naszą wschodnią granicą, w którym Małopolska otwiera takie przedstawicielstwo. Pierwsze z nich zostało uruchomione 11 kwietnia w Kaliningradzie, drugie - 14 maja w stolicy Łotwy, Rydze.

Otwarcie przedstawicielstwa będzie połączone z konferencją dla środowisk gospodarczych, a przez miesiąc we Lwowie prezentowana będzie wystawa „Małopolski Potencjał Gospodarczy”, która przybliży Ukraińcom region.

"Małopolscy przedsiębiorcy, jak pokazują badania, są bardzo zainteresowani współpracą z firmami z Obwodu Lwowskiego. Jestem przekonany, że otwarcie przedstawicielstwa przyniesie wymierne korzyści obu regionom. Mamy nadzieję, że nawiązane zostaną nowe kontakty gospodarcze, które zaowocują stałą współpracą” – mówił PAP marszałek województwa Marek Sowa.

Przedstawicielstwo Małopolski ma swoją siedzibę we Lwowskiej Izbie Przemysłowo–Handlowej.

Dzięki przedstawicielstwom małopolscy przedsiębiorcy mają stały dostęp do wiadomości na temat rynku ukraińskiego, łotewskiego i rosyjskiego. Z kolei firmy ze Wschodu mogą uzyskać informacje o Małopolsce i możliwości znalezienia partnerów biznesowych.

Utworzenie sieci przedstawicielstw ekonomicznych możliwe jest dzięki realizacji projektu „Business in Małopolska - Partnership Network”. Projekt ten realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Województwo Małopolskie otrzymał ponad 1,5 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Uczestniczą w nim także partnerzy zagraniczni: Lwowska Izba Przemysłowo Handlowa, Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze oraz Fundacja Wiedzy i Technologii dla Małego i Średniego Businessu „Victoria” w Kaliningradzie.

Idea projektu zrodziła się w 2012 r. w odpowiedzi na oczekiwania firm wyrażane w wielu badaniach. Np. w opracowaniu „Wsparcie ekspansji zagranicznej firm” przygotowanym przez Harvard Business Review Polska przedsiębiorcy wskazali, że ekspansja eksportowa powinna następować przede wszystkim na obszarach sąsiadujących z Polską (71 proc.), a wśród krajów szczególnie interesujących większość z nich wymieniła Niemcy, Rosję i Ukrainę. Ponad jedna czwarta (27 proc.) respondentów jako oczekiwaną formę wsparcia wymieniło dostęp do informacji o tych rynkach.(PAP)