Porozumienie o nieodpłatnym udostępnieniu miejskich pomieszczeń dla urzędników RPO na trzy lata podpisali w piątek prezydent Lublina Krzysztof Żuk i rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

„Podpisanie tego porozumienie jest misją, którą miasto powinno realizować wobec swoich mieszkańców. Chcemy realizować idee państwa prawa i przybliżać dostęp do tych instytucji, które chronią interes mieszkańców. Dużą wagę przywiązujemy do tej wspólnej inicjatywy” – powiedział prezydent Żuk.

Adam Bodnar zapowiedział, że rozpoczyna od Lublina tworzenie w kraju sieci biur przyjęć interesantów i punktów konsultacyjnych. „Chodzi o to, by obywatele mogli raz na jakiś czas spotkać się z przedstawicielem biura rzecznika, porozmawiać na temat problemów, które mają, żeby przedstawiciel biura mógł przyjąć skargi do rozpoznania” – powiedział Bodnar.

Jeszcze w tym roku takie punkty przyjmowania interesantów RPO mają być uruchomione w Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Białymstoku. Powstawanie kolejnych będzie uzależnione od możliwości budżetowych. „Zobaczymy na ile nam budżet pozwoli, bo to wszystko kosztuje” – zaznaczył Bodnar.

Podkreślił, że Lublin jest ważnym miejscem, że względu na postać zmarłego w 2009 r. prof. Zbigniewa Hołdy, lubelskiego prawnika, wybitnego znawcy problematyki praw człowieka, działacza Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. „To była wyjątkowa postać, bo z jednej strony był znakomitym prawnikiem a drugiej strony miał wielką wrażliwość i wiarę w pryncypia, ideały, zasady konstytucyjne” – przypomniał Bodnar.

„W Lublinie jest dużo przejawów współpracy i działalności organizacji zajmujących się prawami człowieka, wielu naukowców, którzy się tym zajmują” – dodał Bodnar.

Lubelski punkt przyjęć interesantów RPO będzie mieścił się w Ratuszu, rozpocznie działalność 14 marca tego roku. Potem urzędnik biura RPO będzie tam dyżurował w każdy ostatni piątek miesiąca. Będzie udzielał porad prawnych, przyjmował wnioski i dokumenty. Będą tam dostępne ulotki, informatory i inne publikacje RPO. Pomieszczenie ma też służyć spotkaniom konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców. Wcześniej urzędnicy RPO przyjeżdżali do lubelskiego urzędu wojewódzkiego.

Biuro rzecznika praw obywatelskich liczy ponad 300 pracowników, głównie prawników zgrupowanych w poszczególnych zespołach. Działają trzy biura terenowe: we Wrocławiu Katowicach, Gdańsku – zatrudniające po 7-10 osób. Głównym sposobem zwracania się do rzecznika jest droga pisemna, ewentualnie infolinia.

„Sprawy, które do nas trafiają dotyczą często fundamentalnych praw i wolności jednostki. Na przykład ostatnio zajmowaliśmy się kwestią eksmitowania osób zamieszkujących w ogródkach działkowych, w sytuacji, gdy nie mają one żadnego innego miejsca” – powiedział Bodnar. (PAP)