W 28-osobowej katowickiej radzie miasta w wyborach 2010 r. Platforma Obywatelska zdobyła 13 mandatów, ugrupowanie prezydenta Forum Obywatelskie i Piotr Uszok – 10, PiS – 4 i SLD – 1. Koalicję utworzyło ugrupowanie prezydenta i PiS, a zastępcami Uszoka zostali Krystyna Siejna i Marcin Krupa (Forum) oraz Michał Luty (PiS). W styczniu do Forum przeszedł jeden radny PO.

Jak powiedział PAP asystent prezydenta Uszoka Maciej Biskupski, jego zwierzchnik – jako bezpartyjny – może pozwolić sobie na współpracę z każdym środowiskiem, które "chce konstruktywnie pracować na rzecz rozwoju miasta".

Według Biskupskiego współpraca z SLD będzie opierać się nie na udziale tej partii w koalicji, a na porozumieniu technicznym. "Katowicki radny SLD (Marek Szczerbowski – PAP), który jest jednym z inicjatorów tej współpracy, wyraża wolę popierania projektów pana prezydenta, które w jego mniemaniu zmierzają do poprawy funkcjonowania Katowic" - zaznaczył Biskupski.

Pytany, czy Uszok akceptował kandydaturę nowego wiceprezydenta Biskupski powiedział, że prezydent przyjął tu wskazanie Sojuszu. Szef miejskich struktur partii Jerzy Paluchiewicz przekazał natomiast, że dotąd nie było żadnego formalnego porozumienia w tej kwestii.

"Należy chyba przyjąć, że pan prezydent Uszok zdecydował o swoim kolejnym zastępcy ze względu na nawał obowiązków i wybrał człowieka z odpowiednimi kompetencjami, a że jest to równocześnie człowiek lewicy – członek SLD – wynika już raczej z innych przesłanek. Choćby takich, że jesteśmy formacją odpowiedzialną (...) i nie wywiniemy prezydentowi żadnego numeru" - powiedział Paluchiewicz.

Szef katowickiego PiS i radny tej partii Piotr Pietrasz ocenił, że prezydent Uszok chciał zapewne poszerzyć poparcie dla swoich działań – obecnie może już liczyć na głosy 16 radnych. "Sądzę, że nie jest to działanie stricte polityczne, a dotyczące spraw lokalnych, więc nie zrodzi to konfliktu politycznego" - uznał.

Pietrasz przypomniał, że podobna konfiguracja – bezpartyjny prezydent z wiceprezydentami z PiS i SLD – funkcjonuje już w Szczecinie.

Nowy wiceprezydent z SLD miał w przeszłości związek z samorządem – był jednym z ośmiu katowickich radnych tego ugrupowania w latach 2002-6. Zdobył wówczas 300 głosów w okręgu obejmującym dzielnice Dąbrówka Mała, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec.

Jak przekazał we wtorkowym komunikacie katowicki magistrat, Krzysztof Marek ma 57 lat. Zawodowo był związany z górnictwem, przechodząc wszystkie szczeble - od górnika po wysokie stanowiska nadzoru, w tym kierownika oddziału kopalni "Staszic".

Krzysztof Marek ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz – podyplomowo - administrację zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji tej samej uczelni. Ukończył też zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Jako wiceprezydent Katowice Krzysztof Marek ma zajmować się m.in. polityką społeczną, sportem, problematyką górnictwa i geologii, a także nadzorować pracę miejskiego rzecznika konsumentów. 

mtb/ eaw/ gma/