Wiceprezydent przypomniała, że we wcześniejszej strategii z 2005 r. położono nacisk na wysoką jakość życia mieszkańców i zrównoważony rozwój. "Obecnie zdefiniowaliśmy wizję Krakowa w 2030 r. jako nowoczesnej metropolii, tętniącej kulturą. Otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, dumną z historycznego dziedzictwa, a co najistotniejsze współtworzoną przez samorząd i mieszkańców" – podkreśliła Koterba. Dodała, że "obywatelskość" jest bardzo ważna dla rozwoju miasta.

W rozmowie z dziennikarzami wiceprezydent podkreśliła, że współudział mieszkańców w tworzeniu przyszłości miasta widać już obecnie m.in. w ich wpływie na planowanie rozwoju terenów zielonych.

Jak zapisano w przygotowywanej strategii bardzo ważna dla poprawy konkurencyjności Krakowa będzie realizacja m.in. takich projektów miejskich i metropolitalnych jak: Kraków Nowa Huta Przyszłości z rewitalizacją obszarów poprzemysłowych, pakiet projektów o charakterze metropolitalnym „Balice” mający na celu zwiększenie dostępności miasta dla inwestorów i Park Rzeki Wisła czyli rewitalizacja terenów nadbrzeżnych.

Nowa strategia rozwoju miasta ma być gotowa do końca roku. W poniedziałek jej założenia były prezentowane ekspertom. Obecna na spotkaniu wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że regiony i metropolie powinny jeszcze raz przemyśleć wybór swoich specjalizacji, branż, które mogą stać się dla nich dźwignią rozwoju.

Jako przykład przygotowywanego, ogólnopolskiego projektu, który może być atrakcyjny także dla Krakowa Emilewicz podała "Cyberpark Enigma", który ma na celu powstanie ośrodka zdolnego konkurować na europejskim rynku w specjalistycznych usługach IT związanych z cyberbezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. "Dlaczego ten program wydaje się atrakcyjny do wdrożenia? Bo mamy już infrastrukturę m.in. w Krakowie, gdzie mamy superszybki komputer na AGH. Mamy kapitał ludzki, wykształconą kadrę i świetnych studentów, którzy wchodzą na rynek pracy oraz liczne, działające z sukcesem nie tylko korporacje w sektorze IT, ale też małe i średnie firmy" – mówiła Emilewicz.

Odnosząc się do pomysłu budowy w Krakowie metra, za czym w przeprowadzonym w 2014 r. referendum lokalnym opowiedziało się ponad 55 proc. głosujących, wiceminister mówiła, że należy patrzeć na tę inwestycję nie z perspektywy miasta, w którym żyje niespełna milion osób, ale miasta, które za kilkadziesiąt lat znacznie "urośnie", bo ma potencjał na dwa miliony obywateli. „Nie mnie jednak o tym decydować” – zastrzegła Emilewicz.

Wiceminister mówiła dziennikarzom, że jeśli Kraków ma być najatrakcyjniejszym pod względem inwestycji miastem europejskim, to musi mieć lepszą infrastrukturę. "Ja nie bałabym się myśleć na serio o metrze" – powiedziała.

W zamówionym przez miasto opracowaniu specjaliści z poznańskiego Biura Inżynierii Transportu wskazali, że najkorzystniejsza dla rozwoju transportu zbiorowego w Krakowie byłaby budowa lekkiego metra i uruchomienie metrobusu albo rozwój linii krakowskiego szybkiego tramwaju. Nie wiadomo jeszcze, na co zdecydują się władze miasta, które chcą zlecić kolejną ekspertyzę w tej sprawie. (PAP)