Termin nadsyłania wniosków upływa 24 stycznia br.; następnie będą one oceniane przez komisję na podstawie regulaminu konkursu. W konkursie mogą startować wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe.

"Na ten konkurs w bieżącym roku przeznaczyliśmy 3 mln zł. Najmniejsza dotacja jaką można uzyskać wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł. Zachęcamy wszystkie organizacje i instytucje do podejmowania takich działań w regionie, które przyczynią się do przybliżenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej, a także do rozwoju dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi" - powiedziała PAP wiceszefowa MSZ Katarzyna Kacperczyk.

"Przede wszystkim chcemy poprzez te projekty zbudować merytoryczne zaplecze, które będzie wzmacniało samorządy i organizacje pozarządowe w realizowaniu działań i inwestycji z partnerami zagranicznymi" - mówiła. Jak doprecyzowała, resort chciałby, aby te dotacje sprzyjały wzmacnianiu pozycji samorządów w ich relacjach, jakie już prowadzą z partnerami zagranicznymi, "aby umożliwiały budowanie zaplecza merytorycznego, a jednocześnie dawały możliwość identyfikacji nowych obszarów współpracy zagranicznej"

"Ponadto chcemy także, aby projekty przyczyniły się do rozwoju debaty publicznej na szczeblu samorządowym dotyczącej polskiej polityki zagranicznej" - tłumaczyła Kacperczyk.

Jak wyjaśniła, dialog ten ma być płaszczyzną wymiany informacji między samorządami lokalnymi a MSZ, poprzez którą lokalne instytucje będą mogły lepiej informować o swoich potrzebach i problemach, o tym jacy partnerzy zagraniczni są dla nich ważni, co - jak oceniła wiceszefowa MSZ - pozwoli lepiej zrozumieć potrzeby społeczeństwa obywatelskiego i uwzględnić je w formułowaniu zadań i priorytetów polityki zagranicznej.

"Mamy także nadzieję, że polityka zagraniczna nie będzie czymś zupełnie obcym i nieznanym dla ludzi mieszkających w powiatach i gminach. Chcemy, aby te działania, które otrzymają finansowanie, przybliżyły zwykłym obywatelom działalność MSZ i służby dyplomatycznej, przekazały wiedzę, jak realnie skorzystać z pomocy MSZ czy to poprzez opiekę konsularną, czy wsparcie w kontaktach z zagranicznymi inwestorami" - zaznaczyła wiceszefowa polskiej dyplomacji.

Jak podała wiceminister, w 2013 roku w podobnym konkursie złożono 71 wniosków, z czego 31 zrealizowano z dotacji MSZ łącznie na kwotę ponad 3 mln zł.

Wszelkie informacje na temat obecnego konkursu wraz z wnioskami można znaleźć na stronie internetowej MSZ w dziale „Konkursy Ministra SZ”. (PAP)

agy/ son/