Dzięki tym pieniądzom powstaną m.in. obwodnice miejscowości Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna; zmodernizowana ma być też 8-km droga w Zabłudowie. Łącznie w ramach obu tych projektów powstanie 6 km nowych dróg, a zmodernizowanych będzie ok. 16 km - poinformował Hamryszczak.

Inwestycje poprawią komunikację wokół aglomeracji białostockiej. Ponadto, trasa Markowszczyzna-Łapy będzie się kończyć w pobliżu planowanego węzła Białystok-Księżyna trasy S19 na przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku. Przebudowa drogi w Zabłudowie również łączy się z obecną drogą krajową nr 19.

Minister podkreślił, że Ministerstwo Rozwoju "konsekwentnie dąży" do zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym pomiędzy regionami w kraju, a do tego potrzebna jest m.in. infrastruktura drogowa, dlatego podpisywane umowy są ważne. Podkreślił, że wszystkie te inwestycje sprawiają, że Podlaskie staje się regionem bardziej dostępnym dla inwestorów; poprawi się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypomniał, że program Polska Wschodnia jest kontynuacją programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, który powstał, by wyrównywać szanse rozwojowe pięciu słabiej rozwiniętych polskich regionów: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego i Świętokrzyskiego. Także obecny program służy - jak mówił - niwelowaniu różnic pomiędzy Polską wschodnią i zachodnią.

Samorząd województwa podlaskiego i miasto Białystok zdobyły łącznie w obecnej edycji Polski Wschodniej na projekty drogowe ok. 900 mln zł, z czego samorząd województwa ok. 430 mln zł - poinformował marszałek Leszczyński. Zaznaczył, że program Polska Wschodnia jest bardzo ważnym źródłem finansowania inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich, bez którego nie mogłyby one powstać.

Jeszcze w czwartek Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisze umowy z wykonawcami umów, które zdobyły dofinansowanie. Marszałek mówił, że gotowa już trasa Markowszczyzna-Łapy, wraz z innymi realizowanymi tam odcinkami, będzie alternatywą dla odcinka S8 Warszawa-Białystok.

Inwestycje mają być zakończone do lipca 2019 r. (PAP)