Jak poinformował w komunikacie stołeczny urząd miasta, na mocy zarządzenia Hanny Gronkiewicz–Waltz w składzie Rady znaleźli się przedstawiciele: Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezydenta Warszawy oraz Rady Warszawy.

Rada ma pełnić funkcje doradcze i nadzorcze przy realizacji programu "Warszawa Przyjazna Seniorom”. „Powołanie Warszawskiej Rady Seniorów to odpowiedź na oczekiwania osób starszych w zakresie włączania się w życie społeczne stolicy, które wyrażane były m.in. podczas konsultacji społecznych i debat” – wyjaśniła prezydent stolicy.

W Radzie zasiadają: Ewa Kozdroń – z ramienia prezydent stolicy; Olga Johann, Anna Nehrebecka-Byczewska i Michał Szymborski reprezentujący Radę Warszawy; Maria Lehman i Zdzisław Czerwiński z Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Maria Godlewska i Stanisław Trzmiel z Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Rady – jak czytamy w komunikacie – mają powstawać nie tylko na poziomie miasta, ale także w dzielnicach. Otrzymały one wzór uchwały, umożliwiający utworzenie Rady Seniorów Dzielnicy. Jako pierwsi uchwałę o utworzeniu takiej rady podjęli już radni Wilanowa.

Warszawska Rada Seniorów docelowo ma liczyć 26 członków, w tym: po dwóch przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku; trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy; jednego przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy. Sukcesywnie, w miarę powoływania dzielnicowych rad seniorów, ich przedstawiciele będą dołączali do składu Warszawskiej Rady Seniorów.(PAP)