Rzeczniczka dodała w przesłanym w środę piśmie, że najwięcej takich przypadków wystąpiło w powiecie płockim (8) i pruszkowskim (3). Incydenty wystąpiły także w powiatach płońskim, ostrołęckim i wołomińskim.

"Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Nie ma zagrożenia epidemiologicznego ani zanieczyszczenia środowiska" - podkreśliła Biały.

Urząd zapewnia, że zgłoszenia mieszkańców są na bieżąco sprawdzane i przekazywane gminom. "Po dwóch dniach pracownicy urzędu kontaktują się z osobami, które sygnalizowały problem. Weryfikują tym samym działania podjęte przez gminę" - powiedział cytowany w piśmie wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

W przypadku nieprawidłowości samorządy zobowiązane są do podjęcia działań m.in. zapewnienia zastępczych pojemników. Urząd podał, że w gminach: Brwinów, Michałowice (powiat pruszkowski), Czerwińsk (powiat płoński) firmy zajmujące się wywozem śmieci zostawiły worki na odpady komunalne. W gminie Jasienica (powiat wołomiński) i w gminie Brudzeń Duży (powiat płocki) kontenery zostały zapewnione przez gminy. W Brudzeniu Dużym pojemniki zostały ustawione przy urzędzie gminy.

Jak podkreśliła Biały, wszystkie zgłoszenia, jakie dotarły do władz wojewódzkich wpłynęły od osób prywatnych za pośrednictwem czynnej całą dobę infolinii (numer - 987) lub mailowo na adres: kryzys@mazowieckie.pl

Pełny wykaz miejscowości i gmin, w których doszło do problemów wynikających z zabierania kontenerów, dostępny jest na stronie: www.mazowieckie.pl w zakładce komunikaty.

Rzeczniczka wojewody dodała, że spośród 314 mazowieckich gmin w 222 (70,7 proc.) rozstrzygnięto przetargi związane z odbiorem odpadów komunalnych, a w 88 je ogłoszono (28 proc.). Cztery gminy nie ogłosiły przetargu, dwie z nich mają to zrobić do czwartku. 102 gminy podpisały już umowy z firmami, które od pierwszego lipca przejmą odbieranie odpadów od mieszkańców.

Ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Samorządy od 1 lipca przejmą obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Gminy są także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

Z końcem czerwca kończą się umowy z wieloma firmami, które do tej pory odbierały śmieci od mieszkańców. W wyniku przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, część z tych przedsiębiorstw nie będzie tego robiła po 1 lipca. Stąd przypadki przedwczesnego zabierania przez firmy kubłów i kontenerów na śmieci, przed zakończeniem umowy.