Jak poinformowała w komunikacie GDDKiA, wybrany w drodze przetargu wykonawca ma dostarczyć koncepcję programową, projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Planowane lata realizacji inwestycji to 2016–2018. Fragment autostrady A2 od Warszawy do Mińska Mazowieckiego powstanie w systemie "Projektuj i buduj" (PiB). Otrzymany od inwestora projekt budowlany będzie mógł zostać przez wykonawcę prac budowlanych zoptymalizowany zanim przystąpi on do robót budowlanych na jego podstawie.

"Dostarczenie projektu budowlanego przyszłemu wykonawcy do ewentualnej optymalizacji przyspieszy i ułatwi realizację inwestycji przez wybrany podmiot, który będzie ją realizował w systemie "PiB" - podkreśliła GDDKiA.

Dyrekcja przekonuje, że gotowy projekt budowany na etapie przetargu pozwoli firmom ubiegającym się o kontrakt na przygotowanie lepszej oferty, co przełoży się na sprawniejszą realizacje kontraktu.

Autostrada będzie przedłużeniem planowanej trasy S2 na odcinku Puławska – Lubelska, czyli fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy.(PAP)