W czwartek w Gdańsku odbyła się konferencja poświęcona zakończonym dwóm projektom związanym z ochroną przeciwpowodziową miasta: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” oraz „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Gdańsk (Przebudowa Kanału Raduni na terenie Gdańska)”.

Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta w Gdańsku Marcin Dawidowski poinformował, że od 2001 r., czyli od powodzi w mieście, zrealizowano połowę z potrzebnych inwestycji chroniących miasto przed powodzią.

„Drugą połowę inwestycji o wartości ok. 400 mln zł będziemy starali się zrealizować w latach 2014-2020, przy wykorzystaniu dofinansowania z UE” - dodał. Poinformował, że tylko na najpilniejsze przedsięwzięcia potrzeba ok. 300 mln zł. Jako najważniejsze inwestycje wymienił budowę 11 zbiorników retencyjnych (np. w dzielnicy Osowa), 12 km kolektorów kanalizacji deszczowej (np. w dzielnicy Strzyża) i 7 przepompowni oraz uregulowanie ok. 15 km potoków (np. Oruńskiego).

Poinformował, że w minionych latach na terenie miasta zbudowano kanalizację deszczową o łącznej długości ponad 10 km, uregulowano potoki, zbudowano lub zmodernizowano ponad 20 zbiorników retencyjnych i powstały 3 nowe przepompownie. Na ten cel wydano 127,5 mln zł, z czego ok. 30 mln zł pochodzi z funduszy UE.

Zaznaczył, że zrealizowane projekty mają ogromne znaczenie dla zabezpieczenia miasta przed powodzią ze względu na występującą w Gdańsku ponad 160 metrową różnicę poziomów między najwyżej i najniżej położonymi dzielnicami. "Stwarza to zagrożenie dla powodzi w centrum miasta przez wodę spływającą z wyżej położonych terenów" - tłumaczy. Podobne projekty realizują też sąsiednie gminy: Pruszcz Gdański, Sopot i Gdynia.

Realizacja tych projektów wpływa też na ochronę wód Zatoki Gdańskiej dzięki wyeliminowaniu niekontrolowanego spływu wody opadowej i zanieczyszczeń do Zatoki.

Newralgicznym odcinkiem w ochronie przeciwpowodziowej Gdańska jest Kanał Raduni, który w minionych latach został przebudowany. Kierownik zespołu realizującego projekt, Ewa Zielińska zapewniła, że „dzięki inwestycji, w przypadku intensywnych opadów kanał nie zostanie przerwany, jak to miało miejsce w 2001 roku”. Podczas powodzi w Gdańsku w 2001 r. kanał został przerwany w kilku miejscach, co spowodowało zalanie dzielnic Oruni i Św. Wojciech.

Kanał Raduni został przebudowany na odcinku ponad 7 km, od śródmieścia Gdańska do granicy z gminą Pruszcz Gdański. Wykonano prace o wartości ok. 136 mln zł. Inwestycja w 100 proc. została dofinansowana przez UE i budżet państwa.

Kanał został poszerzony, ma stalowe umocnienia. Zielińska podkreśliła, że najważniejszą korzyścią przebudowy jest zwiększenie o ponad 100 proc. przepustowości kanału. Miasto uważa, że po przebudowie kanał zabezpiecza przed powodzią tereny zabudowane i rolnicze dzielnicy Orunia o powierzchni prawie 1 tys. ha.

Dawidowski poinformował, że w Gdańsku przygotowywana jest też strategia programowa dotycząca dostosowania infrastruktury do ochrony miasta przed powodzią wynikającą ze zmian klimatu i wzrostu opadów. Trwają dyskusje o tym, aby takie opracowanie dotyczyło nie tylko Gdańska, lecz całego województwa. (PAP)