Na zakup ekologicznych pojazdów miasto zamierza wydać ok. 102 mln zł (brutto), w dużej mierze korzystając z dofinansowania z funduszy unijnych.

Jak poinformował z-ca dyr. MZK w Zielonej Górze Robert Karwacki, propozycja Ursusa opiewa na kwotę 96 mln zł brutto, a Solarisa na 101 mln zł brutto. Obie oferty po wstępnej analizie spełniają wymogi formalno-prawne określone przez zamawiającego.

„Przetarg został rozpisany po raz drugi, gdyż wcześniej obie firmy chciały zrealizować zamówienie za kwotę przekraczająca zakładane wydatki miasta na ten cel. Obecnie ceny te mieszczą się w przyjętych założeniach” – powiedział PAP Karwacki.

Dodał, że wyłonienie dostawcy autobusów poprzedzi ocena dokumentów potwierdzających składane w ofercie deklaracje. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy, dokumentacja przetargowa zostanie sprawdzona przez Urząd Zamówień Publicznych.

„Dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach kontroli możemy przystąpić do podpisania umowy. Dostawy autobusów mają odbywać się sukcesywnie od połowy przyszłego roku i zakończyć się 30 listopada 2018 r.” – wyjaśnił Karwacki.

Elektryfikacja miejskiego transportu w Zielonej Górze jest realizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–20. Samorząd miasta liczy na 75 proc. wsparcie z funduszy unijnych. Cały projekt jest warty ok. 250 mln zł.

W ramach projektu przewiduje się m.in. budowę Centrum Przesiadkowego, zakup 47 autobusów elektrycznych, 17 autobusów przegubowych z silnikami spełniającymi normę czystości spalin euro 6, dostawę stacji ładowania z infrastrukturą elektroenergetyczną na 11 pętlach autobusowych należących do MZK (przetargi trwają – PAP) oraz przebudowę zajezdni i innej infrastruktury.

Stacje ładowania będą zasilane w energię elektryczną z zewnętrznej sieci. W tym celu do pętli autobusowych wykonane zostaną przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci. Na terenie zajezdni MZK powstanie dwuwyjściowa stacja wolnego ładowania oraz stacja szybkiego ładowania.

MZK w Zielonej Górze jest zakładem budżetowym miasta. (PAP)