Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik katowickiego WFOŚiGW Maciej Gramatyka, rada nadzorcza Funduszu przyznała dotację w wysokości 1,48 mln zł oraz promesę dotacji w wysokości 1,45 mln zł – uzależnioną od uzyskania innych środków. Dotacja ma uzupełnić środki z promesy MWSiA w wysokości nieco ponad 5 mln zł – na projekt „Budowa wodociągów w gminie Koniecpol, etap II”, którego wykonawca został już wyłoniony.

Położona na północno-wschodnim krańcu woj. śląskiego gmina Koniecpol jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej - realizuje program naprawczy i nie może zaciągać zobowiązań. Od czerwca ub. roku dodatkowo boryka się z brakiem wody: w wyniku suszy wyschły lokalne studnie kopane, z których korzystali mieszkańcy kilkunastu sołectw. Konieczne stało się dowożenie wody beczkowozami.

Wsparcie budowy wodociągu w Koniecpolu obiecała premier Beata Szydło, która odwiedziła tę gminę w styczniu. Mówiła wówczas, że mieszkańcy wysłali do niej list, w którym poprosili o pomoc. W ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych gminie została przyznana promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Intencją rządu było, aby pozostałe 20 proc. pochodziło z WFOŚiGW. Tak właśnie się stało dzięki rozpoczętej w marcu br., a zakończonej teraz procedurze opartej m.in. o decyzje rady nadzorczej katowickiego Funduszu.

Jak przypomniał Gramatyka, decyzje te dotyczyły m.in. przesunięć w budżecie WFOŚiGW oraz zmiany dokumentu pod nazwą „Szczególne zasady finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”. Zmiana ta była konieczna, aby Fundusz mógł przekazać środki na tego typu inwestycję – związaną z suszą.

„Teraz ostatecznie sprawa została już zatwierdzona. Najpierw rada nadzorcza zmieniła zasady, potem gmina wnioskowała (o dotację – PAP), potem była decyzja zarządu (WFOŚiGW – PAP), ale ponieważ zarząd podejmuje decyzje do określonej kwoty, potrzebna była jeszcze akceptacja rady nadzorczej. To się stało pod koniec ub. tygodnia” - wyjaśnił Gramatyka.

Według danych WFOŚiGW przyznana dotacja uzupełni środki MSWiA na projekt „Budowa wodociągów w gminie Koniecpol, etap II”. Dotyczy on budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy - o łącznej długości ok. 17 km. W ramach inwestycji zostanie wykonanych też 197 sztuk przyłączy wodociągowych; dostęp do wody odpowiedniej jakości mają uzyskać 562 osoby.

22 czerwca gmina poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na realizację tego szacowanego na 7,4 mln zł zadania. Spłynęło w nim 16 ofert; 15 zostało odrzuconych. Samorząd wybrał ofertę częstochowskiej firmy z ceną brutto 5,5 mln zł.

Promesa dotacji WFOŚiGW ma trafić na zadanie związane z budową ujęcia wody dla sieci wodociągowej w Rudnikach, budową stacji uzdatniania, 14,5 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudniki, Kolonia Rudniki, Dąbrowa, Zaróg, Piaski-Pękowiec, Teodorów, a także 130 sztuk podłączeń (chodzi o „Budowę wodociągów w gminie Koniecpol, etap I”)

W kwietniu br. MSWiA przyznało też promesę na 164 tys. zł – dotyczącą zadania „Budowa wodociągów w gminie Koniecpol, etap III”, obejmującego przygotowanie części dokumentacji na budowę wodociągów w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny oraz w części Koniecpola.

Jeszcze zanim powstał montaż środków MSWiA i WFOŚiGW, lokalne władze starały się pozyskać pieniądze na wodociąg z różnych źródeł. Na stronie internetowej gminy zamieszczono numer rachunku bankowego do dobrowolnych wpłat. O wsparcie budowy wodociągu zwracali się do poprzedniego rządu burmistrz Koniecpola oraz Związek Miast Polskich.

Gmina miejsko-wiejska Koniecpol znajduje się w powiecie częstochowskim. Ma ponad 20 sołectw. Łączna liczba mieszkańców to ok. 10 tys. osób. Władze gminy oszacowały koszt doprowadzenia wody do wszystkich mieszkańców wraz z niezbędnymi ujęciami i stacjami uzdatniania na ok. 20 mln zł. Dokładna kwota ma być znana po rozstrzygnięciu przetargów.(PAP)