W 28-osobowej Radzie Miasta Białystok za przyjęciem budżetu głosowało 27 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Dochody miasta w przyszłym roku mają wynieść blisko 1,44 mld zł i mają być o 3 proc. wyższe, niż tegoroczne; wydatki - ok. 1,48 mld zł.

Łącznie po pierwszym czytaniu, które odbyło się przed tygodniem, do projektu budżetu wpłynęły 72 poprawki. Większość od - mającego większość w radzie - klubu PiS, który jest w opozycji do prezydenta Tadeusza Truskolaskiego.

Na poniedziałkowej sesji Truskolaski poinformował, że 51 propozycji zmian w budżecie przyjął jako autopoprawki. Dotyczyły one głównie budowy ulic, ale też np. zainstalowania tzw. sekundników na skrzyżowaniach. W Parku Konstytucji 3 Maja powstanie Aleja Niezłomnych, będą odnawiane mogiły żołnierzy z wojny 1920 r. na cmentarzu wojskowym. Pieniądze przeznaczono też na wybory do rad osiedli (rady mają być reaktywowane - PAP) i na remonty w większej liczbie szkół, niż planowano.

Ponieważ jednak nie były to wszystkie poprawki zgłoszone wcześniej przez PiS, większość w radzie przegłosowała pozostałe w poniedziałek. Było to w sumie dwadzieścia zmian w budżecie.

Radni PiS zdecydowali m.in., że miasto nie przekaże 1,4 mln zł Operze i Filharmonii Podlaskiej (to placówka samorządu województwa), a rozdysponowali te pieniądze na miejskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, stypendia czy prace konserwatorskie.

Także w ramach poprawek PiS, nie 3 mln zł jak planował prezydent, a 1 mln zł trafi na prace przygotowawcze na lotnisku Krywlany, gdzie ma powstać pas startowy dla małych samolotów. Część tych pieniędzy pójdzie na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników żłobków. Wśród poprawek radnych PiS jest też przeznaczenie 100 tys. zł na opracowanie i wdrożenie programu wsparcia leczenia niepłodności metodą naprotechnologii.

Poprawką zmniejszyli też deficyt budżetowy o 2,3 mln zł, ograniczając wydatki na gospodarkę gruntami i wykup nieruchomości.

Wskutek zmian w budżecie, liczba zaplanowanych w 2016 roku inwestycji w mieście wzrosła ze 191, do 215. "Dużo jest niewielkich inwestycji, ale mimo wszystko trzeba podjąć ogromny trud związany z ich realizacją" - mówił prezydent Białegostoku i dodał, że będzie to wymagało "wzmocnienia" dwóch departamentów w magistracie, odpowiadających właśnie za inwestycje.

Po uchwaleniu dokumentu Tadeusz Truskolaski dziękował radnym za - jak to określił - "rzeczową" atmosferę w trudnych pracach nad budżetem i zgłaszanie uwag do projektu.

Wcześniej zwracał uwagę, że w pracach nad budżetem należy pamiętać o - planowanym przez rząd - podniesieniu progu kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Jak wyliczał, dochody Białegostoku zmniejszą się wówczas o 61 mln zł i konieczna będzie nowelizacja budżetu.

"Oczywiście nie negujemy tego, że obywatele mogą płacić mniej podatków. Każdy z nas zyska na tym ok. 750 zł rocznie" - mówił Truskolaski i dodał, że poinformował podlaskich parlamentarzystów o tym, jakie skutki może to mieć dla finansów miasta. Jak mówił na sesji, będą potrzebne "działania osłonowe" dla samorządów, gdyż będzie to dotyczyło wszystkich gmin w Polsce.

Powołując się na dane Unii Metropolii Polskich, które skupia największe polskie miasta, prezydent Truskolaski powiedział też, że Białystok jest najmniej zadłużonym spośród nich. Plan zakłada, że na koniec 2016 r. to zadłużenie będzie wynosić 623,64 mln zł.(PAP)