Pełnomocnik rządu ds. EXPO 2022 w Łodzi, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział przed podpisaniem listów, że zarówno rząd, jak i resort rozwoju przykładają olbrzymią wagę do tego przedsięwzięcia.

"To jest nie tylko przedsięwzięcie, które ma wymiar promocyjny, promocji naszego kraju i Łodzi, ale ma bardzo silny wymiar gospodarczy" - oświadczył. Zapewnił, że chodzi też o to, aby współpraca ze środowiskiem biznesu dobrze się układała. Kwieciński przypomniał, że wcześniej rozpoczęto stałą współpracę przy EXPO w Łodzi z Krajową Izbą Gospodarczą i Pracodawcami RP.

"Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli w dłuższym horyzoncie, zarówno przed wybraniem, ale również - zakładam - po wybraniu nas na organizatora, współpracować z ważnymi podmiotami gospodarczymi, które są zainteresowane Polską i są zainteresowane Łodzią" - dodał.

Wiceminister podkreślił, że czeka nas gorący okres, decyzja bowiem Międzynarodowe Biuro Wystaw (BIE) ma zapaść w połowie listopada br. "Więc czeka nas jeszcze sporo wysiłków promocyjnych, ale przede wszystkim takich zabiegów dyplomatycznych. Tutaj współpraca z sektorem biznesu, z organizacjami, ale również z podmiotami gospodarczymi jest dla nas bardzo ważna. Ona uwiarygodnia naszą propozycję (...), ale też znacznie poprawi naszą kandydaturę, jako organizatora EXPO 2022" - podkreślił.

Zaznaczył, że Ursus i Atlas to firmy prowadzące skuteczną ekspansję zagraniczną, a IBM to międzynarodowy koncern, który zadomowił się w Polsce. "Liczymy na państwa wsparcie nie tylko u nas w kraju, ale także na wsparcie za granicą" - powiedział. Kwieciński ocenił, że Łódź ma trudnych kontrkandydatów: Minneapolis z USA i Buenos Aires z Argentyny. "Musimy przygotować się jak najlepiej do tego, mieć jak najsilniejszą propozycję" - dodał.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powiedziała, że EXPO 2022 to nie tylko wystawa, ale też zmiana jakości życia mieszkańców Łodzi, przede wszystkim olbrzymia promocja. "To olbrzymi impuls gospodarczy. Zresztą założenie jest takie, żeby w ślad za tymi wystawami następował rozwój gospodarczy miasta, regionu i państwa, w którym wystawy się odbywają. Bardzo na to liczymy, chcemy pokazać nowe oblicze Łodzi, chcemy pokazać nowe oblicze rozwijającej się Polski i to jest wyjątkowa szansa" - oceniła Zdanowska.

Wystawa w Łodzi, czyli tzw. małe EXPO miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Tematem przewodnim polskiej wystawy ma być rewitalizacja miast jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie. Głosowanie w sprawie przyznania Łodzi prawa do organizacji Expo 2022 odbędzie się pod koniec 2017 r. Kluczowym zadaniem strony polskiej jest pozyskanie głosów 169 krajów członkowskich BIE, które organizuje wystawy Expo. Do uzyskania tego prawa potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden.

Kandydaturę Łodzi w listopadzie ub.r. w Paryżu zgłosił oficjalnie wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Wystawa ma zostać zorganizowana na niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ), obejmującym tereny pokolejowe między ulicami: Kilińskiego i Kopcińskiego oraz Tuwima i Narutowicza. Samo NCŁ to największy program urbanistyczny i rewitalizacyjny w historii miasta, obejmujący ok. 100 ha w ścisłym centrum.

Na terenie NCŁ w grudniu ub.r. otwarto nowy, podziemny dworzec Łódź Fabryczna z węzłem multimodalnym. W jego sąsiedztwie znajduje się zrewitalizowana elektrociepłownia EC1, w której uruchomiono najnowocześniejsze w Polsce planetarium, oraz Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum. Władze Łodzi zakładają, że tylko ok. 30 proc. obiektów wzniesionych na potrzeby Expo ma mieć charakter tymczasowy – większość pawilonów, apartamentów dla obsługi czy infrastruktury związanej z bezpieczeństwem i spędzaniem wolnego czasu po zakończeniu Expo stosunkowo niedużym kosztem ma być przekształcona na biura, mieszkania, punkty o charakterze usługowym czy handlowym. Ich komercjalizacją zajmie się specjalnie powołana spółka.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane co pięć lat między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. "Małe Expo" odbywa się właśnie w Astanie (Kazachstan). Jego temat to "Future Energy", czyli m.in. pozyskiwanie energii, globalne ocieplenie i zmiany klimatu. (PAP)