Po szczegółowej weryfikacji pod głosowanie kaliszan poddanych zostanie 118 zadań o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym.

„24 proc. wniosków odrzucono na przykład ze względu na brak praw własności miasta do danych nieruchomości, czy z uwagi na koszty, które musiałyby zostać wydatkowane na poszczególne zadania. Niektóre wnioski kolidowały z obowiązującymi w mieście planami, strategiami i programami” - powiedziała PAP wiceprezydent Barbara Gmerek.

W 2017 roku miasto przyjęło trzyetapową weryfikację wniosków, dzięki czemu wskazane przez kaliszan projekty mają być zrealizowane szybko i bez problemów.

"Każdy wniosek wpłynął najpierw do wydziału gospodarowania mieniem, który sprawdził, czy dane zadanie może zostać zrealizowane, czy prawo własności należy do Miasta. Później wydział budownictwa sprawdzał, czy jest to zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dopiero w trzecim etapie wypowiedziały się jednostki merytoryczne, które będą te zadania realizowały" – podkreślił kierownik Biura Budżetu Obywatelskiego i Inwestycji Piotr Cieślak.

Wiceprezydent Gmerek wyjaśniła, że „poprzednia weryfikacja nie była przeprowadzona tak dokładnie, dlatego były zadania, które pomimo, że zostały przyjęte w procesie głosowania, nie mogły zostać zrealizowane".

Cieślak zaznaczył, że niektóre wnioski były ciekawe, ale niemożliwe do zrealizowania. Jako przykład wskazał na mini zoo i ule dla pszczół na terenie miasta. „To były takie dwa zadania ciężkie do zrealizowania, bo ktoś nad tymi ulami musi przecież mieć pieczę, dbać o to i znać się na tym” – wyjaśnił.

Kaliszanie najczęściej wnioskują o koncerty, festyny, inwestycje drogowe oraz inwestycje sportowo-rekreacyjne. Na przykład złożono wnioski o zorganizowanie koncertów zespołów Bajm za 98 tys. zł i Kombi za 95 tys. zł.

Są propozycje wzniesienia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniającego stulecie odzyskania niepodległości za 510 tys. zł. Na taką samą kwotę widnieje wniosek dotyczący zakupu instrumentów dla Szkoły Muzycznej w Kaliszu.

Zgłoszono też wnioski, by za 200 tys. zł wybudować w Parku Przyjaźni automatyczną toaletę publiczną. Natomiast 99 tys. zł miałyby kosztować nowe boksy dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska.

Kaliszanie będą mieli cztery tygodnie na wskazanie tych projektów, które według nich są najciekawsze i powinny zostać zrealizowane w 2018 roku. Głosowanie rusza 1 września.(PAP)