To piąta edycja budżetu obywatelskiego w Łomży; w dotychczasowych edycjach mieszkańcy zdecydowali o podziale ponad 3 mln zł. Największa dotąd pula pieniędzy była dzielona w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Było to 1,5 mln zł; w głosowaniu wzięło udział 7,5 tys. osób.

Dla potrzeb zgłaszanych projektów, miasto zostało podzielone na trzy strefy, z których każda otrzyma czwartą część zaplanowanej kwoty. Pozostała jedna czwarta, stanowić będzie rezerwę, która ma być rozdzielona przez zespół koordynujący ten budżet.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń i uwagach zgłoszonych przez mieszkańców, na ostatecznej liście zadań znalazło się 26 propozycji z trzech części miasta. Zdecydowana większość pomysłów, to infrastruktura drogowa: poprawa nawierzchni ulic, budowa chodników, czy ścieżek rowerowych, tworzenie miejsc postojowych (m.in. przy dwóch łomżyńskich przedszkolach), nowe uliczne oświetlenie.

Wśród nielicznych, innych pomysłów, jest plac zabaw dla dzieci oraz "Rozćwierkana Łomża", czyli projekt montażu ponad 90 budek lęgowych dla ptaków śpiewających.

Nowością jest młodzieżowy budżet obywatelski, do którego można było zgłaszać wszelkie projekty, które dotyczą młodzieży. Mogły to być również tzw. projekty miękkie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

Do podziału z tej puli jest 100 tys. zł. Zespół koordynujący zatwierdził do głosowania trzy propozycje: nocny turniej piłki nożnej wpisujący się w obchody 600-lecia miasta, grę miejską oraz - planowany na 15 sierpnia 2018 roku - piknik i koncert patriotyczny.

Głosowanie odbędzie się w dniach 18 września-6 października. Ogłoszenie wyników budżetu obywatelskiego Łomży na 2018 rok zaplanowano na 23 października. (PAP)