Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ogłosiło w czwartek konkursy na realizację tych zadań; wsparciem ma zostać objętych kilka tysięcy osób.

Oferty można składać do 5 lutego. Łącznie do podziału jest ponad 1,39 mln zł - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka woj. łódzkiego Joanna Blewąska.

666 tys. zł zostało przeznaczonych na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. Z tej kwoty 300 tys. zł trafi do organizacji zajmujących się pomocą społeczną, w tym na specjalistyczne poradnictwo, programy osłonowe i aktywizujące najuboższych, a także na dystrybucję żywności, programy aktywizujące mieszkańców wsi i działania promujące wolontariat.

Na działania profilaktyczne i edukacyjne dot. przeciwdziałania przemocy przeznaczono z kasy samorządu 70 tys. zł, a 100 tys. zł - na kampanię promującą ekonomię społeczną, która ma być skierowana do przedsiębiorców w regionie.

Niemal 200 tys. zł przeznaczonych zostanie na organizację Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, działania integracyjne o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym prowadzone na rzecz rodzin, w tym wyjazdy weekendowe oraz organizację imprez sprzyjających integracji rodzin.

Z kolei 400 tys. zł przeznaczono na program dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, a po 50 tys. zł - na programy na rzecz wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, a także na profilaktykę przeciwdziałania HIV/AIDS.

230 tys. zł trafi zaś do organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie można otrzymać na prowadzenie rehabilitacji sprzyjającej samodzielnemu funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych czy organizowanie dla nich regionalnych imprez kulturalnych i sportowych.

Szczegóły dot. konkursów można znaleźć na stronie internetowej www.rcpslodz.pl. (PAP)