Główne założenia programu przedstawili w poniedziałek w Muzeum Warszawskiej Pragi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz wiceprezydent Michał Olszewski.

Program, oparty na doświadczeniach Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2013 r., będzie dotyczył trzech dzielnic: Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek. Obejmie sześć obszarów: Nowa i Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Targówek Mieszkaniowy i Fabryczny. Łącznie mieszka tam 130 tys. osób.

Zintegrowany Program Rewitalizacji do 2022 r. ma cztery główne cele: ożywienie społeczno-gospodarcze i podniesienie jakości przestrzeni publicznej (817 mln zł); rozwój turystyki, kultury i sportu (467 mln zł); zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (53 mln zł); zwiększenie aktywności mieszkańców (36 mln zł) - przedstawił Olszewski.

Aby osiągnąć te cele miasto zamierza przede wszystkim inwestować w budownictwo społeczne. Ratusz zapowiada, że powstanie 1,7 tys. nowych mieszkań (w tym 675 kompleksowo zmodernizowanych w zabytkowych kamienicach), ponad 3 tys. mieszkań zostanie gruntownie wyremontowanych, a blisko 5 tys. będzie podłączonych do centralnego ogrzewania. Miasto będzie realizować inwestycje mieszkaniowe w dwóch obszarach: budowy i modernizacji przez TBS oraz przez władze dzielnic.

W obszarze kultury i turystyki największą inwestycją będzie budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (256 mln zł) z budową nowej sali koncertowej (35 mln zł). Utworzenie Centrum Kultury Nowa Praga - Pałacyk Konopackiego ma pochłonąć 23 mln zł. Natomiast w zmodernizowanym Teatrze Baj (40 mln zł) ma się znaleźć przedszkole, muzeum lalek oraz przestrzeń na działania edukacyjne. W dziedzinie sportu główną inwestycją jest budowa pływalni przy ul. Namysłowskiej.

Kolejnym aspektem programu rewitalizacji jest kontynuacja działań przeciwdziałających wykluczeniu dzieci i młodzieży w ramach działających od 2013 r. Lokalnych Systemów Wsparcia. Przestrzeń publiczna ma być łatwiej dostępna dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Aktywność mieszkańców mają wspierać programy integracyjne w centrach aktywności lokalnej: przy ul. Paca 40 (już istnieje), Siarczanej 6 (10 mln zł) i Markowskiej 16 (10 mln zł). Rozwojowi przedsiębiorczości mają sprzyjać Centra Kreatywności - ul. Targowa 56 (II etap - 11 mln zł), Targowa 80 (11 mln zł), remonty lokali użytkowych i modernizacje m.in. Bazaru Różyckiego (10 mln zł).

Program ma być realizowany na drodze współpracy ratusza, dzielnic, spółek miejskich, partnerów społecznych oraz podmiotów komercyjnych.

Głównym źródłem finansowania programu ma być budżet miasta - 925 mln zł. Pozostałe pieniądze będą pochodzić z miejskich spółek (m.in. MPWiK, TBS Północ i Południe), Funduszu Dopłat i środków Unii Europejskiej.

Ratusz zachęca mieszkańców do zapoznawania się z programem i zgłaszania swoich uwag co do przedstawionych w programie m.in. planów inwestycji, zaproponowanych przeznaczeń nowych miejsc i sposobów realizacji celów programu. Program jest już dostępny na stronie www.rewitalizacja.um.warszawa.pl. Swoje uwagi można zgłaszać do 29 kwietnia na adres: www.rewitalizacja@um.warszawa.pl.

Miasto zaplanowało także cztery spotkania poświęcone programowi. Pierwsze, otwierające ma się odbyć 9 kwietnia, o godz. 17.30 w Teatrze Baj przy ul. Jagiellońskiej 28. Kolejne trzy, konsultacyjne odpowiednio na Targówku - 16 kwietnia, o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40; Pradze Południe - 23 kwietnia, o godz. 17.30 w Centrum Paca przy ul. M. Paca 40; Pradze Północ - 29 kwietnia, o godz. 17.30 w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52. Spotkanie podsumowujące jest zaplanowane na 17 czerwca, na godz. 17.30 w Teatrze Powszechnym przy ul. Zamoyskiego 20.

Ponadto w weekendy poprzedzające spotkania konsultacyjne będzie można wziąć udział w spacerach z przewodnikami po terenach objętych planami rewitalizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach www.rewitalizacja.um.warszawa.pl oraz www.konsultacje.um.warszawa.pl. (PAP)