Prawo.pl

Rząd zapowiada przepisy mające ograniczyć ataki spoofingowe

Prawo karne Administracja publiczna Nowe technologie
Niedługo pokażemy propozycje rozwiązań, mające na celu ograniczenie możliwości realizowania ataków spoofingowch - zapowiedział w poniedziałek pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Wyjaśnił, że chodzi o zarówno o narzędzia techniczne, ale także przepisy, które będą potrzebne do ich wykorzystania.
Krzysztof Sobczak
24.01.2022
Prawo karne Administracja publiczna Nowe technologie
Skazanie znanego dziennikarza za wypowiedź o wtrącaniu się sądownictwa i prokuratury w politykę i naruszeniach tajemnicy zawodowej przez sędziów i prokuratorów stanowiło naruszenie prawa skarżącego do poszanowania wolności wyrażania opinii - orzekł w sprawie dotyczącej Portugalii Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
24.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Komisja Nadzoru Finansowego potwierdza duże zainteresowanie mediacjami w sprawach frankowych, m.in. wskazując, że na koniec 2021 roku wpłynęło łącznie około 16 tys. takich wniosków. Dotychczas kredytobiorcy z bankami zawarli ok. 5,8 tys. ugód, a kolejne postępowania są w trakcie. Problemem jest jednak opodatkowanie skutków takich ugód.
Jakub Kraczkowski Monika Nieradka-Bernaciak
24.01.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Kredytobiorcy frankowi otrzymują od banków aneksy, które umożliwiają formalne uregulowanie zmiany wskaźnika LIBOR na SARON. Pełnomocnicy zalecają zachowywanie ostrożności. A według Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzenie SARON-u nie wymaga aneksowania, kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań przy zachowaniu pozostałych zasad.
Regina Skibińska
24.01.2022
Kredyty frankowe Nieruchomości
Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma szczęścia do zmian, które wprowadziło od 1 stycznia br. Jeszcze nie skończyły się problemy z wnioskami o klauzulę wykonalności, a notariusze już sygnalizują nowe - tym razem z wpisami do ksiąg wieczystych. Skala jest może mniejsza, bo dotyczy trzech sądów i kilkudziesięciu tysięcy akt, ale bagatelizować tego nie można.
Patrycja Rojek-Socha
24.01.2022
Wymiar sprawiedliwości
Sankcja pozbawienia prawa do zasiłku dotyczy sytuacji, w których bezrobotny zawarł porozumienie rozwiązujące, czyli dobrowolnie przyjął ofertę pracodawcy albo sam z nią wystąpił. Jest ona jednak wyłączana w kilku przypadkach. Organy powinny więc zbadać nie tylko tryb rozwiązania stosunku pracy, ale też jego przyczynę. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Dorian Lesner
22.01.2022
Administracja publiczna Prawo pracy HR
Awatar z małpką lub misiem, kawałek ciała Dody, a nawet miłość influencerki – a to wszystko w formie cyfrowych tokenów sprzedaje się za miliony złotych. Tymczasem nie gwarantuje to w żaden sposób możliwości realnego skorzystania z nabytku - nabywca NFT nie ma praw autorskich do utworu. Ma tylko certyfikat własności cyfrowej wersji.
Monika Sewastianowicz
22.01.2022
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Oskarżony kierowca postanowił upublicznić w mediach społecznościowych swoje wyczyny samochodowe, co przy czterokrotnym zakazie prowadzenia pojazdów jest wyjątkowym lekceważeniem wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie i zamienił karę grzywny na pół roku pozbawienia wolności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy antycovidowe nie precyzują, kto na ceremonii ślubnej w USC może być zwolniony z konieczności zakładania maseczki. Czy tylko para młoda czy też świadkowie i goście? Nie wiadomo też, czy zwolnienie obejmuje całą ceremonię, czy tylko czas na składanie przysięgi małżeńskiej. Przepisy nie określają też precyzyjnie limitu osób na ślubach cywilnych.
Robert Horbaczewski
22.01.2022
Samorząd terytorialny Poprawmy prawo
Nabycie środków pieniężnych w wyniku przekazania tytułem zapisu zwykłego trzeba objąć podatkiem od spadków i darowizn. Konieczność rozliczenia daniny pojawia się jednak w momencie wykonania zapisu, a nie otwarcia spadku. Zapis zwykły to nie to samo co windykacyjny. Potwierdza to niedawna interpretacja organów skarbowych.
Wiesława Moczydłowska
22.01.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce narzucić inwestorom i samorządom zasady budowy infrastruktury. Niektórzy deweloperzy potrafią wykazać się bowiem dużą kreatywnością. Zdarza się, że parking znajduje się kilometr od bloku, a budynek wielorodzinny jest podłączony do szamba. A gminy potrafią wymuszać na inwestorach realizację infrastruktury publicznej.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.01.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Kwarantanna związana z Covid-19 będzie skrócona do 7 dni - zapowiedzieli w piątek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformowali też, że od 27 stycznia w aptekach dostępne będą bezpłatne testy antygenowe pod kątem Covid-19. Obiecali też szybkie badania osób starszych podejrzewających zakażenie koronawirusem.
Krzysztof Sobczak
21.01.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

SN: Prof. Sadurski wygrał z PiS i kasacja niepotrzebna

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie stwierdziła, że w sprawie o ochronę dóbr osobistych partii PiS przeciwko prof. Wojciechowi Sadurskiemu występuje istotne zagadnienie prawne. Nie potrzebna jest też wykładnia przepisów prawa, gdyż orzecznictwo w takich sprawach jest jednolite. Odmówiono więc przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2022
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Będą nowe zasady szkolenia młodych kierowców

Prawo karne Administracja publiczna
Ministerstwo Infrastruktury chce poprawić jakość szkolenia kandydatów na kierowców. Poinformowało, że rozpoczęło prace nad nowelizacją ustawy. Projekt zakłada jazdy doszkalające z opiekunem prawnym, zmiany w egzaminie na prawo jazdy, kurs doszkalający w okresie próbnym jedynie dla łamiących przepisy i nowy przedmiot - wychowanie komunikacyjne w 4. klasie szkoły podstawowej .
Robert Horbaczewski
21.01.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem UE przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego - stwierdził w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins.
Krzysztof Sobczak
21.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Premier zapowiada zmiany w Polskim Ładzie i proponuje dwa systemy prawne

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w piątek, że rząd przygotowuje zmiany w przepisach Polskiego Ładu. Jeśli zarabiający do 12,8 tys. zł stracą na Polskim Ładzie, będą mogli rozliczyć się jak w 2021 r., czyli według starych zasad. Dodał, że ulgą dla klasy średniej objęci będą też np. emeryci i zleceniobiorcy.
Krzysztof Koślicki
21.01.2022
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

MF objaśnia zasady poboru zaliczek na PIT

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do kontrowersyjnego rozporządzenia w sprawie obliczania zaliczek na dwa sposoby. Przepis ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł, przy czym limit ten powinien być stosowany odrębnie dla każdego źródła przychodów.
Wiesława Moczydłowska
21.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Po podaniu w Polsce ponad 50 mln szczepionek przeciw COVID-19 zgłoszono 17,6 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych – wynika z najnowszych danych udostępnianych na stronach rządowych. Większość zgłoszonych dotąd po szczepieniu przeciw COVID-19 odczynów (ponad 14,8 tys.) było łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.
Grażyna J. Leśniak
21.01.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Ranga zawodu prokuratora daje podstawę do formułowania wniosków na rozprawie, a decyzja ostateczna należy do sądu. Ubezwłasnowolnienie prokuratora w tym zakresie spowodowałoby pozbawienie go niezależności - orzekła Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora obwinionego o to, że nie wniósł w czasie rozprawy o nadzwyczajne złagodzenie kary recydywiście.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie funkcjonujące w Polsce schroniska dla zwierząt mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.
Krzysztof Sobczak
21.01.2022
Środowisko Administracja publiczna
Choć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych minęło 7 lat, rząd nie kwapi się do zmiany przepisu. Ośrodki pomocy społecznej obawiając się kontroli wojewody wydają decyzje odmowne wiedząc, że i tak zostaną uchylone przez SKO lub sąd. A cierpią na tym osoby niepełnosprawne.
Robert Horbaczewski
21.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Poprawmy prawo
Frankowicze walczą już nie tylko z bankami, ale też z państwem. Właśnie Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew zbiorowy 400 osób, które twierdzą, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez tych, którzy zawarli umowy objęte ryzykiem walutowym. A jeżeli uda się im dopiąć swego, to przetrą szlaki innym, a państwo wypłaci im miliardy złotych.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

MF łagodzi zasady Polskiego Ładu, ale wbrew przepisom

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną. Wynika z niej m.in., że PIT-2 pracownicy mogą składać przez cały rok, w dowolnym momencie. Natomiast prawo do ulgi dla klasy średniej pracodawcy mają liczyć narastająco. W ten sposób ryzyko konieczności zwrotu ulgi będzie minimalne. Problem jednak w tym, że propozycje resortu nie mają żadnej podstawy w przepisach ustawy.
Krzysztof Koślicki
21.01.2022
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Zwalczanie nielegalnych treści w sieci, zapewnienie odpowiedzialności platform za ich algorytmy oraz poprawa moderacji treści - takie m.in. zasady zawierać ma nowe unijne prawo, którego projekt poparł w czwartek Parlament Europejski. Dalsze prace nad projektem prowadzone będą w drodze negocjacji z reprezentującą Radę UE francuską prezydencją.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Nowe technologie Prawo unijne
Senat zaproponował w czwartek wieczorem wniesienie poprawek do ustawy czasowo obniżającej VAT do zera na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Poprawki rozszerzają m.in. katalog towarów, które mają być od 1 lutego tego roku opodatkowane niższymi stawkami. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
VAT
Senat podjął w czwartek uchwałę o przyjęciu nowelizacji ustawy o płatnościach dla rolników bez poprawek. Wprowadza ona dodatkową dopłatę do płatności bezpośrednich. Na ten cel rząd przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat 400 mln zł. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Tydzień wcześniej Sejm uchwalił tę ustawę jednogłośnie.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Prawo unijne

WSA: Przedsiębiorca niesłusznie ukarany za otwarcie siłowni

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Sanepid nie miał prawa nałożyć na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów rozporządzenia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Uchylił jednocześnie karę w wysokości 10 tys. zł nałożoną na prowadzącego siłownię w czasie lockdown-u.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Ulga dla rodzin 4+ to preferencja dla rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Ministerstwo Finansów potwierdziło w czwartek, że ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia. Z odliczenia może skorzystać każdy rodzic.
Krzysztof Koślicki
20.01.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Marek Sondej
20.01.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

KE żąda zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand poinformował w czwartek, że wysłane zostało do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kara wynosi milion euro dziennie, a według "licznika" Iustitii, obecnie jest to już 78 mln.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne