Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. ulgę przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, którą emeryci rozliczyli po raz pierwszy w PIT za 2022 r. Aż 93 proc. podatników skorzystało z usługi Twój -PIT. Wielu z nich automatycznie zaakceptowało rozliczenie przygotowane za nich przez skarbówkę, w tym także w zakresie ulg, nie weryfikując ich. Może się jednak okazać, że ulga im się nie należy lub należy, ale niższa.

Ministerstwo Finansów przyznaje, że w zeznaniach mogą być błędy, jeśli Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przepisała do nich dane przekazane przez płatników w formularzach PIT-11.  Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest bowiem wypełniane na podstawie danych z PIT-11.

– KAS weryfikuje zeznania. Jeśli okaże się, że ulga się podatnikowi nie należała, albo należała się w niższej wysokości, to będzie musiał zapłacić zaległy podatek i odsetki za zwłokę – poinformowała Emilia Folfoszyńska, naczelnik wydziału obsługi klientów indywidualnych w departamencie relacji z klientami w MF w środę podczas konferencji prasowej.

Oświadczenie dla potrzeb zwolnienia dla seniorów - WZÓR >

Skomplikowane obowiązki podatnika

- Niestety, nawet jeśli formularz PIT-11 nie odpowiada specyfice ulgi, to podatnik chcący skorzystać z preferencji, musi przestrzegać przepisów. A przepis nakłada na niektórych podatników bardzo skomplikowane obowiązki: wyłuskania z jednej rubryki w PIT-11 dwóch rodzajów przychodów i przypisania składek ZUS do tych dwóch kategorii – mówi Jarosław Sekita, doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi.

Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia: Ulga dla pracujących seniorów >>

Taki problem dotyczy tych, którym ulga przysługiwała przez część roku. Przykładowo może to być osoba, która osiągnęła wiek emerytalny w lutym 2022 r., ale nadal pracowała i nie pobierała emerytury, więc miała prawo do ulgi. Jeśli ta osoba nie złożyła pracodawcy oświadczenia o spełnianiu warunków do stosowania ulgi, to pracodawca nadal potrącał zaliczki na PIT. Załóżmy, że podatnik zaczął pobierać emeryturę we wrześniu 2022 r. i stracił wówczas prawo do ulgi. Problem polega na tym, że w PIT-11 pracodawca wykazał wszystkie należności ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika od dnia ukończenia wieku emerytalnego.

Formularz PIT-11 nie daje możliwości rozgraniczenia, jaka część przychodów oraz składek ZUS jest zwolniona z podatku na podstawie ulgi dla seniorów. Pracownik musi zrobić to sam w zeznaniu rocznym. W praktyce jednak większość pracowników nie miała świadomości tego problemu, a nawet jeśli mieli, nie byli w stanie podzielić przychodów bez pomocy płatnika. -W rozliczeniu za 2022 r. to ulga dla seniorów sprawiała podatnikom najwięcej problemów – potwierdza Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego. – Być może byłoby łatwiej skorzystać z preferencji, gdyby Ministerstwo Finansów już na początku 2022 r. przygotowało dla podatników i płatników objaśnienia. Tymczasem jeszcze na początku 2023 r. panował chaos informacyjny – dodaje. 

Zaznacza, że jeśli urzędnicy będą mieli wątpliwości co do wykazanej przez seniora ulgi, zostanie on wezwany do złożenia wyjaśnień.

Sprawdź też: Zwolnienie obejmujące przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent - Procedura pozwala ustalić, czy podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia obejmującego przychody pracujących osób uprawnionych do emerytur i rent >

Problem wróci przy rozliczeniu za 2023 r.

W tym roku podatnicy stosują ulgę na takich samych zasadach, jak w poprzednim. A to oznacza, że ich rozliczenia również mogą zawierać błędy. - Niestety, ten sam problem powtórzy się za rok, przy składaniu zeznań za 2023 r. – ostrzega Jarosław Sekita.

Wyjaśnia, że jeśli celem KAS jest automatyzacja rozliczeń pracowników i przeniesienie na pracodawcę dużej części związanych z tym obowiązków, to przepis o uldze dla seniorów powinien zostać zmieniony. Należy jednak mieć świadomość, że taka zmiana oznaczałaby dodatkowe obowiązki dla pracodawców w zakresie raportowania przychodów pracowników. - Jednak wprowadzenie zmiany w trakcie 2023 r., oznaczałoby dla pracodawców obowiązek wstecznego raportowania dochodów pracowników za 2023 r., co byłoby dodatkowym uciążliwym wymogiem. Jeśli mamy wprowadzać zmiany, to od 2024 r. – mówi Jarosław Sekita.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Liczy się data otrzymania przychodu

Według Agaty Malickiej, w wielu przypadkach problematyczne było też ustalenie, jakie konkretnie przychody podlegają uldze. – Z interpretacji organów podatkowych wynika, że istotna jest data, w której pracownik uprawniony do ulgi otrzyma wynagrodzenie od pracodawcy, w tym odprawy i nagrody jubileuszowe. By te przychody były zwolnione z podatku, muszą być wypłacone przed dniem otrzymania pierwszej emerytury. Jeśli zostaną wypłacone po tym dniu, to nie będą objęte preferencją – mówi ekspertka.

Przypomnijmy, że z ulgi mogą skorzystać osoby, które mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnowali z jej pobierania i pozostali aktywni zawodowo. Polega na tym, że nie zapłacą podatku od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Preferencja przysługuje kobietom powyżej 60. roku życia oraz mężczyznom powyżej 65. roku życia.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia,
  • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • oraz z zasiłków macierzyńskich,

Warunkiem jest, by podatnik podlegał z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.