Prawo.pl
Choć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisu dotyczącego świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych minęło 7 lat, rząd nie kwapi się do zmiany przepisu. Ośrodki pomocy społecznej obawiając się kontroli wojewody wydają decyzje odmowne wiedząc, że i tak zostaną uchylone przez SKO lub sąd. A cierpią na tym osoby niepełnosprawne.
Robert Horbaczewski
21.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Poprawmy prawo
Frankowicze walczą już nie tylko z bankami, ale też z państwem. Właśnie Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew zbiorowy 400 osób, które twierdzą, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez tych, którzy zawarli umowy objęte ryzykiem walutowym. A jeżeli uda się im dopiąć swego, to przetrą szlaki innym, a państwo wypłaci im miliardy złotych.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

MF łagodzi zasady Polskiego Ładu, ale wbrew przepisom

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną. Wynika z niej m.in., że PIT-2 pracownicy mogą składać przez cały rok, w dowolnym momencie. Natomiast prawo do ulgi dla klasy średniej pracodawcy mają liczyć narastająco. W ten sposób ryzyko konieczności zwrotu ulgi będzie minimalne. Problem jednak w tym, że propozycje resortu nie mają żadnej podstawy w przepisach ustawy.
Krzysztof Koślicki
21.01.2022
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Zwalczanie nielegalnych treści w sieci, zapewnienie odpowiedzialności platform za ich algorytmy oraz poprawa moderacji treści - takie m.in. zasady zawierać ma nowe unijne prawo, którego projekt poparł w czwartek Parlament Europejski. Dalsze prace nad projektem prowadzone będą w drodze negocjacji z reprezentującą Radę UE francuską prezydencją.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Nowe technologie Prawo unijne
Senat zaproponował w czwartek wieczorem wniesienie poprawek do ustawy czasowo obniżającej VAT do zera na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Poprawki rozszerzają m.in. katalog towarów, które mają być od 1 lutego tego roku opodatkowane niższymi stawkami. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
VAT
Senat podjął w czwartek uchwałę o przyjęciu nowelizacji ustawy o płatnościach dla rolników bez poprawek. Wprowadza ona dodatkową dopłatę do płatności bezpośrednich. Na ten cel rząd przeznaczy w ciągu najbliższych dwóch lat 400 mln zł. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników. Tydzień wcześniej Sejm uchwalił tę ustawę jednogłośnie.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Prawo unijne

WSA: Przedsiębiorca niesłusznie ukarany za otwarcie siłowni

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Sanepid nie miał prawa nałożyć na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów rozporządzenia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Uchylił jednocześnie karę w wysokości 10 tys. zł nałożoną na prowadzącego siłownię w czasie lockdown-u.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Ulga dla rodzin 4+ to preferencja dla rodziców, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Ministerstwo Finansów potwierdziło w czwartek, że ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia. Z odliczenia może skorzystać każdy rodzic.
Krzysztof Koślicki
20.01.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Odwołanie w sprawie decyzji w podatku od nieruchomości musi wyrażać niezadowolenie strony z decyzji. Ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze podnieść zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres swojego żądania, i co najważniejsze, wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
Marek Sondej
20.01.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

KE żąda zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand poinformował w czwartek, że wysłane zostało do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kara wynosi milion euro dziennie, a według "licznika" Iustitii, obecnie jest to już 78 mln.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek apeluje do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o zainicjowanie prac legislacyjnych w celu przywrócenia poprzedniej ulgi. Chodzi o możliwość preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci. Polski Ład odebrał im możliwość preferencyjnego opodatkowania.
Wiesława Moczydłowska
20.01.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład

UOKiK sprawdzi, czy ceny spadną po obniżce VAT

Rynek i konsument VAT Małe i średnie firmy
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT od pierwszego lutego. Podczas spotkania z branżą zapowiedział działania UOKiK i Inspekcji Handlowej, w tym stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych i piętnowanie negatywnych praktyk sprzedawców.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Rynek i konsument VAT Małe i średnie firmy
Po wstępnych badaniach szpitale odsyłają do domów ciężarne kobiety, które zgłaszają się z małowodziem lub bezwodziem - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta Rzecznika Praw Pacjenta oraz NFZ, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku wystąpienia u odesłanej sepsy lub jej zgonu.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Opieka zdrowotna
Podwyżki cen paliw gazowych w Polce stanowią bezprecedensowe zagrożenie płynności finansowej nie tylko w odniesieniu do gospodarstw domowych, ale także podmiotów wykonujących działalności leczniczą, w tym szpitali i przychodni - pisze w wystąpieniu do premiera Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. I zwraca uwagę na zagrożenie dostępności do świadczeń medycznych.
Krzysztof Sobczak
20.01.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W środę w Kancelarii Prezydenta RP odbyły się konsultacje kierownictwa KPRP oraz przedstawicieli rządu w sprawie Polskiego Ładu. Kancelaria Prezydenta przedstawiła swoje uwagi dotyczące wprowadzanych przepisów. Dotyczyły one zarówno rozliczeń osób fizycznych jak i przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
20.01.2022
PIT Polski Ład
Konieczne jest powołanie wyspecjalizowanego i niezależnego organu nadzoru nad służbami specjalnymi, posiadającego realne kompetencje w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich. Ale kiedy pojawia się konkretny pomysł na stworzenie takiego organu, mnożą się trudności w sformułowaniu jego zadań i kompetencji oraz usytuowaniu w istniejącym systemie prawa.
Tomasz Oklejak
20.01.2022
Prawo karne Prokuratura Policja

SN stanął po stronie dziennikarzy zatrzymanych w strefie stanu wyjątkowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rozporządzenie w sprawie zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym jest niekonstytucyjne, nieproporcjonalnie wkroczyło bowiem w wolność wyboru miejsca pobytu - stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej trójki dziennikarzy zatrzymanych w strefie objętej stanem wyjątkowym. Zdaniem Grupy Granica to przełomowe orzeczenie.
Krzysztof Sobczak
19.01.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rolniczym handlu detalicznym. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody z tego tytułu do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku. Dotychczas limit wynosił 40 tysięcy złotych.
Krzysztof Koślicki
19.01.2022
PIT Rachunkowość

Kongres KPMG: Podatników czeka rok pełen wyzwań

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W środę odbyła się dwunasta już edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Z wystąpień ekspertów płynie jeden wniosek – 2022 rok będzie czasem wielu trudnych wyzwań dla podatników. Dostarczą ich kompleksowe zmiany w ramach Polskiego Ładu, ale także praktyka organów podatkowych m.in. w zakresie cen transferowych, podatku u źródła czy kosztów uzyskania przychodów w firmach, które działają w grupach.
Krzysztof Koślicki
19.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Europejskie organy regulacyjne nałożyły w 2021 roku niemal 1,1 mld euro kar z tytułu naruszeń Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), co oznacza siedmiokrotny wzrost w porównaniu z rokiem wcześniej, wynika z najnowszego raportu międzynarodowej kancelarii prawnej DLA Piper.
Krzysztof Sobczak
19.01.2022
RODO
Ustawa pozwalająca m.in. pracodawcom na sprawdzanie, czy pracownicy są zaszczepieni oraz na wymaganie wykonania testu, powinna być uchwalona - stwierdziła w przyjętym we wtorek stanowisku Rada Ministrów. Projekt jest już w Sejmie po pierwszym czytaniu, ale wstrzymano prace nad nim. Teraz kierownictwo PiS zapowiada drugie czytanie na najbliższym posiedzeniu.
Krzysztof Sobczak
19.01.2022
BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Spółka NTIM, która promowała w Polsce platformę rockwall.investments została ukarana przez Prezesa UOKiK. Sankcje za promowanie zakazanych piramid finansowych otrzymali także członkowie jej zarządu, którzy umyślnie dopuścili do naruszeń. Natomiast firmy Luxinvest, Quantum i Quantum International mają zwrócić konsumentom środki wpłacone na pakiety szkoleniowe.
Krzysztof Sobczak
19.01.2022
Jeśli powód zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w pozwie lub wniosku, powinien dokładnie je przeanalizować i uzupełnić pismo, a konkretnie każdy jego mankament. W orzecznictwie przyjmuje się, że nie wystarczy podjęcie w terminie przez stronę czynności i częściowe "poprawienie".
Aleksandra Partyk
19.01.2022
Wymiar sprawiedliwości
Od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. Dokonanie przez gminę takiej wypłaty może być uznane za złamanie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - alarmuje dr Dariusz P. Kała, specjalizujący się w prawie ochrony przeciwpożarowej.
Dariusz Kała
19.01.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Po podziale nieruchomości władnącej, a następnie scaleniu wydzielonej w ten sposób części z inną nieruchomością, nie mającą statusu nieruchomości władnącej, służebność gruntowa rozciąga się na całą powstałą w ten sposób nieruchomość - taką uchwałę w składzie trzech sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Polski Ład wprowadził zmiany w rozliczaniu inwestycji. Ułatwienia dotyczą m.in. IP Box i ulgi badawczo-rozwojowej. Eksperci nowe przepisy oceniają korzystnie, jednak dopóki nie zmieni się podejście i praktyka organów podatkowych, z nowych rozwiązań nie będzie łatwo skorzystać. Urzędnicy muszą przestać blokować rozliczanie ulg. Potwierdza to już nawet NSA.
Krzysztof Koślicki
19.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Przepisy o ochronie danych osobowych nie dają prezesowi UODO prawa do nakazywania administratorowi strony internetowej ujawnienia danych osobom trzecim, np. w celu wytoczenia powództwa. Taka jest konkluzja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ale już obecnie ich uzyskanie jest bardzo trudne. Często wręcz niemożliwe.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.01.2022
Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że premier Mateusz Morawiecki wprowadził pierwszy stopień alarmu o zagrożeniu terrorystycznym w cyberprzestrzeni (ALFA-CRP). Ogłoszenie alarmu ma związek z atakiem w internecie na ukraińskie strony rządowe. Alarm o zagrożeniu potrwa do niedzieli.
Krzysztof Koślicki
18.01.2022
Administracja publiczna
E-Paragony to nowa, bezpłatna aplikacja przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Za jej pomocą można zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony, a także zgłaszać organom podatkowym nieprawidłowości. Aplikacja jest anonimowa i – jak zapewnia resort – całkowicie bezpieczna.
Krzysztof Koślicki
18.01.2022
Ordynacja Domowe finanse VAT
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował skargi na wysokie opłaty pobierane przez operatora TV i internetu UPC Polska, gdy konsument zerwał umowę przed terminem. I prezes Urzędu wszczął postępowanie przeciwko firmie podejrzewając, że operator może naruszać zbiorowe interesy konsumentów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2022
Rynek i konsument