Nowe przepisy wprowadzą automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Ustawa zakłada też m.in., że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy.

Przepisy przewidują też uruchomienie systemu teleinformatycznego „e-Koncesje”, który ma pozwolić na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń. System ma być stosowany w ramach m.in. składania wniosków i ofert w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń na prowadzenie gier hazardowych.

Zobacz również: Skarbówka więcej spraw załatwi automatycznie >>

Ministerstwo Finansów informowało, że z dniem wejścia w życie ustawy zostaną wprowadzone doręczenia w ramach e-Urzędu Skarbowego, natomiast o uruchomieniu kolejnych usług podatnicy, użytkownicy kont w US będą informowani na bieżąco.

Zdaniem resortu finansów dzięki nowym rozwiązaniom podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US.