Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych partie polityczne od 1 lipca 2022 roku są zobowiązane do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat oraz rejestru umów.

Aby umożliwić partiom politycznym realizację tego obowiązku,  MF przygotowało rozporządzenia, które określają wzory:

Rejestru wpłat na rzecz partii politycznej, który będzie zawierać informacje na temat:

  • danych osoby dokonującej wpłaty,
  • wysokości i daty wpłaty,

Rejestru umów zawartych przez partię polityczną, który będzie zawierać m.in.:

  • numer, datę i miejsce zawarcia umowy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • oznaczenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • wartość przedmiotu umowy,
  • tryb zawarcia umowy.

Rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które wynikają z art. 25 ust. 13 oraz z art. 27a ust. 10 ustawy o partiach politycznych.

Rozporządzenia, podpisane 23 maja 2022 roku, wejdą w życie z 1 lipca 2022 roku.

Sprawdź:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej