Senat opowiedział się w środę za ustawą ws. zautomatyzowania niektórych spraw przez KAS. Ma ona umożliwić podatnikom załatwianie spraw on-line. Za ustawą głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za.

Wcześniej, podczas posiedzenia, senatorowie przyjęli sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Głos zabrała również wiceminister finansów Anna Chałupa, która wyjaśniła dlaczego w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, znalazł się zapis dot. Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiedziała, że umożliwia on uruchomienie drugiej ścieżki finansowania OSP (ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego), jeżeli okaże się dotacja z budżetu państwa okaże się niewystarczająca.

- Dzięki e-Urzędowi Skarbowemu nasi klienci mogą szybko i bezpiecznie załatwić sprawy podatkowe. Wprowadzane zmiany to kolejny krok w kierunku cyfryzacji usług KAS i obsługi obywateli - podkreśla szef KAS Magdalena Rzeczkowska. 

Przyjęta ustawa wprowadza automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Czytaj też: Planowane zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. >

Jak wynika z uzasadnienia, celem ustawy jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową poprzez nowe narzędzie informatyczne dla klientów KAS, jakim będzie e-Urząd Skarbowy.

Jak wskazano, e-Urząd Skarbowy będzie systemem teleinformatycznym KAS dedykowanym pięciu grupom interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Z uzasadnienia wynika, że e-Urząd będzie umożliwiał dostęp do informacji z obszaru podatków, jak i będzie gwarantował pełną transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można załatwić kompleksowo sprawę online, w tym zrealizować obowiązki podatkowe. E-Urząd Skarbowy zapewni obywatelom i przedsiębiorcom pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających kompleksowe załatwianie spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Ułatwią one wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >>

Wskazano, że osoba uwierzytelniona w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji z obszaru podatków, które dotyczą tej osoby, jak i innych osób w zakresie posiadanego upoważnienia. Będzie też mogła załatwić online sprawy urzędowe dotyczące udostępnionych informacji z obszaru podatków, jak i innych spraw.

 

 

Najważniejsze rozwiązania

e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla:

  • podatników,
  • płatników,
  • pełnomocników,
  • komorników sądowych i notariuszy.

 

- e-US zapewni dostęp do informacji związanych z podatkami. Będzie też gwarantować pełną transakcyjność – umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Ograniczymy także koszty zagranicznych przekazów pocztowych, dotyczących nadpłat podatku zwracanych podatnikom mieszkającym poza terytorium Polski. Wprowadzimy również system teleinformatyczny „e-Koncesje”, który pozwoli na elektroniczną obsługę  i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń – tłumaczy MF.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Piszemy o tym w Legal Alert.