Prawo.pl
W 2022 roku całkowity budżet na refundację leków wzrośnie o 2,8 miliarda złotych. Tak wynika z projektu rozporządzenia o podziale dodatkowych funduszy. Jednak zdaniem ekspertów nie oznacza to, że sytuacja chorych się poprawi. Może być wręcz na odwrót, bo budżet refundacyjny zasilają pieniądze z Funduszu Medycznego, który miał być oddzielnym źródłem finansowania wybranych terapii.
Jolanta Ojczyk
14.04.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Realizatorzy projektów w ramach programu „Polska Cyfrowa” zostaną zobowiązani przez rząd do obejmowania nimi wszystkich gospodarstw domowych na obszarze inwestycji i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy - zapowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu żadne gospodarstwo domowe, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu inwestycji, nie pozostanie bez dostępu do szybkiego internetu.
Krzysztof Sobczak
13.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Spółka Obligacje Społeczne ma usunąć ze swoich stron treści sugerujące, że jej oferta dotyczy obligacji oraz dodać informacje o ryzyku. Nakazał to firmie Prezes UOKiK, według którego ta oferta nie ma nic wspólnego z obligacjami i polega na tym, że konsumenci udzielają pożyczek tej firmie. Decyzja ma zapobiec poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
13.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Zapraszamy do odwiedzania nowej przestrzeni poświęconej własności intelektualnej. Skupimy się na...
Jacek Górski
13.04.2022
Jak informuje szef policji ukraińskiej Andrij Niebytow, wszczęto w tym państwie 233 postępowania karne za zamachy na integralność terytorialną i nienaruszalność terytorium Ukrainy. Z czego 1463 postępowania dotyczą pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych przez Rosjan.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2022
Prawo karne Ukraina
Udział w pracowniczym planie kapitałowym to prosty i efektywny sposób systematycznego gromadzenia oszczędności i co do zasady nie wymaga od oszczędzającego na cele emerytalne uczestnika żadnych dodatkowych działań. Dzięki systematycznemu, comiesięcznemu lokowaniu nowych środków, uczestnik PPK ma również szansę skorzystać z mechanizmu uśredniania wartości inwestycji w czasie.
Anna Maciocha
13.04.2022
Domowe finanse PPK
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu - ta formułka w reklamach leków zniknie za pół roku. W zamian pojawią trzy nowe do wyboru. Zdaniem branży to kosztowne zmiany, które nie są dobrze uzasadnione. Ministerstwo Zdrowia jednak ma inne zdanie.
Jolanta Ojczyk
13.04.2022
Rynek i konsument Farmacja
Krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek jest niedopuszczalne w praktyce psychiatrycznej, a tymczasem polskie przepisy zezwalają policji na stosowanie wobec nich takiego środka przymusu bezpośredniego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że konieczna jest zmiana ustawy o policji, żeby dostosować ją do europejskich standardów.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawo karne Pacjent Policja
Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało szkolenie dla osób udzielających wsparcia w placówkach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W szkoleniu, w którym uczestniczyli również kuratorzy sądowi, wzięło udział prawie 3 tys. osób.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawnicy Ukraina
Określenie strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz kierunków działań mających na celu rozwój tego bezpieczeństwa - to cel przyjętej we wtorek przez rząd uchwały w sprawie strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Środowisko
Wicemarszałkowie i skarbnicy województw, sekretarze i skarbnicy powiatów, sekretarze i skarbnicy gmin w ramach samorządów oraz dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów) w ramach administracji rządowej będą między innymi wyłączeni z czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Robert Horbaczewski
12.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Z opublikowanego we wtorek raportu KPMG w Polsce wynika, że blisko 80 proc. Polaków rozliczyło zeznanie PIT za 2021 rok w lutym lub marcu br., a 83 proc. podatników rozliczy się przez internet. Najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych jest Twój e-PIT. Korzysta z niego ponad połowa Polaków.
Krzysztof Koślicki
12.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Firma miała tylko kilka krów, ale chwaliła się, że posiada już kilkaset sztuk bydła, a w ciągu 3-4 lat zamierza powiększyć stado do 10 tys. sztuk. I zachęcała do udzielania jej pożyczek na zakup bydła mlecznego z obietnicą zarobku do 16 proc. rocznie. Za wprowadzanie konsumentów w błąd UOKiK grozi spółce karą do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Rynek i konsument
Zagadnienie współuczestnictwa jednolitego w sprawie o eksmisję nie było jeszcze przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. Sąd Okręgowy w Krakowie spytał więc Izbę Cywilną, czy w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego po stronie osób wywodzących swoje uprawnienie do zajmowania lokalu od najemcy, tzw. "domowników", występuje współuczestnictwo jednolite.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna
O wykorzystaniu syren alarmowych decyduje administracja rządowa, więc organy samorządu terytorialnego nie mogły, wbrew zapowiedziom, odmówić ich włączenia w minioną niedzielę. Nie ma jednak wątpliwości, że system nie powstał po to, by celebrować rocznice i na dłuższą metę utrwalanie takich skojarzeń może być zwyczajnie niebezpieczne.
Monika Sewastianowicz
12.04.2022
Administracja publiczna Zarządzanie

Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej niesie skutki podatkowe

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Jeżeli przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej nastąpiło pod tytułem darmym na rzecz żony, to skutkuje ono przysporzeniem majątkowym po jej stronie, rodzącym obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. W przypadku zaś, gdy umowa darowizny, nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań, to opodatkowania nie ma.
Wiesława Moczydłowska
12.04.2022
Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
W 1948 roku sąd grodzki stwierdził, że spadek po zmarłej nabył jej syn, a w 1999 r. sąd rejonowy w tym samym mieście za spadkobierców uznał dwóch synów zmarłej. RPO wniósł skargę nadzwyczajną o uchylenie tego późniejszego postanowienia spadkowego, a Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Rządowa platforma analityczna może zagrażać danym obywateli

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Przygotowywana przez rząd Zintegrowana Platforma Analityczna ma być supersystemem przetwarzania danych. Budzi wątpliwości natury konstytucyjnej i legislacyjnej - może stanowić zagrożenie w obszarze szeroko rozumianej prywatności obywateli. Zastrzeżenia ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a RPO przywołuje skojarzenia z chińskim systemem kontroli społecznej. Rząd twierdzi, że zarzuty są niezasadne.
Robert Horbaczewski
12.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska, nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy. - To przełomowe orzeczenie - twierdzi prof. Magdalena Habdas z Uniwersytetu Śląskiego.
Magdalena Habdas
12.04.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo
Grupa organizacji pozarządowych zwróciła się do rządu z apelem o objęcie 0 proc. stawką VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług na rzecz organizacji pozarządowych, działających na rzecz uchodźców. Tę prośbę poparł też rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek. RPO chwali to zwolnienie z VAT, ale dziwi się, dlaczego nie objęto nim organizacji niosących pomoc humanitarną.
Krzysztof Sobczak
11.04.2022
Pomoc społeczna VAT Ukraina
Podatnik będący obywatelem Ukrainy może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych poprzez złożenie oświadczenia - poinformowało Ministerstwo Finansów. I zaznaczyło, że złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego.
Krzysztof Sobczak
11.04.2022
PIT Ukraina
Zmniejszenie udziału siarki i popiołu w sprzedawanym węglu, czy zastąpienie nazw "ekogroszek" i "ekomiał" na inne, tak, by nie wprowadzały konsumentów w błąd - to niektóre z rozwiązań, jakie zaproponował resort klimatu i środowiska, chcąc zaostrzyć normy jakości dla paliw stałych. Jednak z powodu wojny na Ukrainie nie wejdą one na razie w życie.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.04.2022
Środowisko Rynek i konsument
Sądy zasypują kuratorów wywiadami środowiskowymi dotyczącymi ustanowienia opiekuna tymczasowego dla ukraińskich dzieci. Do zweryfikowania informacji potrzebni są tłumacze, których brakuje. Ministerstwo sugeruje, że niekoniecznie muszą być przysięgli, ale takich zwykłych też nie ma na zawołanie, a to utrudnia dotrzymanie wymaganego ustawą 3-dniowy termin na załatwienie sprawy.
Patrycja Rojek-Socha
11.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
​Kolejne podwyżki stóp procentowych skutkują wzrostem wysokości rat kredytów złotówkowych. Kredytobiorcy zaczynają rozglądać się za sposobem na pozbycie się kłopotliwego zadłużenia, a prawnicy dostrzegają takie możliwości, choć opinie są podzielone. Kluczowym problemem może być to, czy klient został przez bank poinformowany o ryzyku związanym ze zmiennym oprocentowaniem kredytu.
Regina Skibińska
11.04.2022
Finanse Nieruchomości
Małżeństwo, które zawierało umowy na polisolokaty, straciło na tym przeszło 230 tys. zł. Sąd potraktował ich najpierw jako przedsiębiorców, a potem jako konsumentów i roszczenie uwzględnił. Sąd drugiej instancji podkreślił: Nie można im też przypisać statusu konsumenta „szczególnego”, o większej wiedzy, mimo że mąż był agentem ubezpieczeniowym i sam sobie sprzedał pakiet, biorąc prowizję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Do Sejmu trafił firmowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zmian w Konstytucji, który ma umożliwić odbieranie majątków za wspieranie wojny. Abstrahując od szans na powodzenie tego przedsięwzięcia, którego opozycja raczej nie poprze, proponowana konstrukcja jest tak nieudolna, że nie bardzo wiadomo, komu będzie odbierany majątek i na jakie cele się go przeznaczy.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
11.04.2022
Ukraina
Nowe brzmienie mają zyskać przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych, ponieważ obecne są zbyt ogólnikowe. Jak zapowiedział w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (na zdjęciu), zgodnie z przygotowywanym w tym resorcie projektem m.in. nie będzie przestępstwem publiczne głoszenie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią.
Krzysztof Sobczak
10.04.2022
Prawo karne
Czy gospodarstwo przekazane przez rolnika następcy, który pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, wchodzi do majątku wspólnego małżonków, czy do jego majątku odrębnego? Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by na to pytanie odpowiedział powiększony skład Sądu Najwyższego. Zdaniem RPO przekazane gospodarstwo powinno należeć do majątku wspólnego małżonków.
Krzysztof Sobczak
09.04.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Wielkanocne kroszonki, batikowe pisanki, krzyżoki, przywołówki dyngusowe czy turki to jedynie kilka z ponad 57 obrzędów i tradycji, które wpisane zostały na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Pochodzące z całego kraju obyczaje, zwyczaje i przekazy, które od dziesiątek pokoleń kultywowane zostały ocalone przed zapomnieniem dzięki tej liście.
Renata Krupa-Dąbrowska
09.04.2022
Administracja publiczna Wydarzenia
Zniesienie w karcie pomocy obowiązku opisywania problemu klienta i opisu udzielonej porady, wprowadzenie do oświadczenia o sytuacji finansowej rygoru odpowiedzialności karnej, usunięcie spośród beneficjentów przedsiębiorców i zaangażowanie organów administracji w proces przyznawania prawa do korzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej - postuluje Naczelna Rada Adwokacka.
Patrycja Rojek-Socha
09.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości