Swoje wystąpienie dyplomaci przygotowali z okazji świętowanego w czerwcu przez społeczność LGBTQI+ Miesiąca Dumy. List przekazał do publicznej wiadomości ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski, a podpisali się po nim m.in ambasadorowie większości państw Unii Europejskiej, a także Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Izraela, RPA, Meksyku, Argentyny, Chile.  

Sprawdź też: Przesłuchanie osoby korzystającej z immunitetu zakrajowego >>>

Poparcie dla dyskryminowanych mniejszości

Z okazji Miesiąca Dumy chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interpłciowych (LGBTQI+) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami - czytamy w liście. Jego autorzy wyrażają również poparcie dla marszów równości organizowanych w szeregu polskich miast. - Doceniamy również wkład społeczności LGBTQI+ we wspieranie osób uciekających przed wojną na Ukrainie jako integralnej części polskiego społeczeństwa - napisano w liście.

Czytaj: Prawa osób LGBTI - Polska znów na szarym końcu w UE>>

Autorzy wskazują również na znaczenie treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i rolę przyrodzonej i niezbywalnej godności każdej jednostki. - Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych również w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans - piszą ambasadorowie.

 

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek

Sprawdź  
POLECAMY

Czytaj też: Strefy wolne od LGBT a aksjologiczny aspekt partnerstwa miast >>>

Prawa człowieka także dla mniejszości

- Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTQI+, mają prawo w pełni z nich korzystać - powiedział ambasador Brzezinski w opublikowanym na swoim profilu na Twitterze nagraniu z udziałem dyplomatów podpisanych pod listem. Wspólnie z ambasadorami Wielkiej Brytanii, Norwegii, Nowej Zelandii, Malty, Islandii, Finlandii, Danii, Irlandii, Niemiec, RPA, Czech, Luksemburga, Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Australii, Kanady, dyplomatami ze Szwecji i Niderlandów oraz przedstawicielem UNHCR w Warszawie Mark Brzezinski zwrócił się w tym nagraniu z podziękowaniami i życzeniami sukcesu w ich wysiłkach do członków i działaczy społeczności LGBTQI+.

 

 

Polska na końcu Europy

Według opublikowanego niedawno raportu ILGA-Europe Polska po raz kolejny wypada najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o równouprawnienie osób LGBT+. Jeżeli chodzi o wszystkie kraje Europy - jest na 43. miejscu na 49. Wypada tylko nieco lepiej niż Białoruś i Rosja. W rankingu ILGA-Europe oceniano prawodawstwo poszczególnych krajów. Przez ostatni rok, czyli od czasu publikacji zeszłorocznego rankingu ILGA-Europe, Polska pod względem prawodawstwa nie zrobiła absolutnie nic, żeby poprawić dramatyczną sytuację osób LGBT+ żyjących w Polsce. Wskazano, że w naszym kraju nie wprowadzono równości małżeńskiej, ani żadnej formy legalizacji związków jednopłciowych. Trudne jest też uzgodnienie płci - wciąż wymaga to wniesienia powództwa przeciwko rodzicom.