O zmianie terminu poinformował PAP odpowiedzialny za realizację budżetu obywatelskiego wiceprezydent Kielc Tadeusz Sayor.

Projekty zgłaszane są od 13 kwietnia. Pierwotnie przeznaczono na to dwa tygodnie. Otwarta Koalicja Obywatelska OKO, w apelu skierowanym do władz miasta, wskazała na potrzebę wydłużenia czasu składania wniosków do trzech tygodni. Pismo poparły: Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje, Kielecka Masa Krytyczna i grupy mieszkańców kieleckich osiedli.

Według przedstawiciela Otwartej Koalicji Obywatelskiej Michała Brauna przedłużenie terminu cieszy, ale istotne byłoby też przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród kielczan - by jak najlepiej wykorzystać mechanizm budżetu. „Potencjał budżetu obywatelskiego to nie tylko rozdysponowanie pewnych sum pieniędzy, ale budowanie wspólnoty” - powiedział PAP Braun.

Dodał, że liczy na spotkanie przedstawicieli ruchów miejskich i władz Kielc ws. sposobu przygotowania i wdrażania budżetu obywatelskiego.

To trzecia edycja budżetu partycypacyjnego w Kielcach. Na jego realizację samorząd chce przeznaczyć 5 mln zł.

Po raz pierwszy terminy poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia władze miasta wyznaczały w pierwszej połowie roku. W 2013 r. i w 2014 r. projekty zgłaszano i wybierano późnym latem lub jesienią.

Projekty można zgłaszać do 4 maja. Milion zł z puli zarezerwowanej na budżet obywatelski ma być przeznaczane na małe zadania – koszt realizacji jednego nie może przekraczać 100 tys. zł. Pozostałe 4 mln zł będzie przeznaczone na duże zadania. W myśl regulaminu, inicjatywy muszą przyczyniać się do rozwoju Kielc i dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy elementów infrastruktury miejskiej. Ich realizacja ma być możliwa w ciągu roku.

Zadanie może zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców Kielc, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończą 16. rok życia. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www magistratu lub odebrać w urzędzie i – wypełniony - przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć we wskazanych miejscach urzędu miasta. Projekt można też zgłosić wykorzystując elektroniczny formularz na stronie internetowej urzędu.

W przygotowaniu projektów do zgłoszenia pomagają dyżurni pracownicy wydziału inwestycji magistratu i Miejskiego Zarządu Dróg - chodzi m.in. o ustalenie szacunkowego kosztu realizacji pomysłu i informację, czy działka pod inwestycję jest własnością miasta.

Po zgłoszeniu projekty będą weryfikowane pod względem formalnym, prawnym i kosztowym przez komisję ds. budżetu obywatelskiego, powołaną przez władze Kielc.

Do 5 czerwca zostanie opublikowana lista zadań dopuszczonych do głosowania i lista projektów odrzuconych. Głosowanie zaplanowano między 8 a 21 czerwca - głosy będzie można oddawać w podobny sposób jak przy zgłaszaniu pomysłów. Każda osoba będzie mogła zagłosować raz, ale na dowolną liczbę projektów. Wyniki będą podane najpóźniej 3 lipca.

Budżet obywatelski po raz pierwszy uchwalono w Kielcach w 2013 r. Z trzech zwycięskich projektów o wartości 5 mln zł zrealizowano dotąd dwa – wybudowano boiska przy zespołach szkół ogólnokształcących. Trwa realizacja trzeciego projektu, związanego z rozbudową dróg rowerowych. W ramach przedsięwzięcia zgłoszono ok. 100 projektów, a pod głosowanie mieszkańców poddano 67 z nich. Oddano na nie 37 tys. głosów.

Z kolei w 2014 r. wybrano 22 projekty za ok. 5,5 mln zł - 18 małych i cztery duże (po raz pierwszy wprowadzono podział kwotowy). Dotyczyły m.in. budowy lub remontu trzech boisk szkolnych, budowy kilku siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw. Pomysły, które wymagały odrębnych projektów przy realizacji, są na etapie rozstrzygania przetargów na wykonanie. W głosowaniu nad 65 projektami ze 130 zgłoszonych uczestniczyło 51 tys. kielczan - oddali 113 tys. głosów. (PAP)

ban/ gma/