Za przyjęciem budżetu na przyszły rok głosowało 25 radnych przeciwnych było siedmiu, wstrzymało się trzech radnych.

Więcej środków niż dotąd ma pójść na inwestycje, w tym na tabor kolejowy i na drogi. Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

„Ten budżet ma przede wszystkim wyposażyć nas w środki, które pozwolą nam skorzystać z funduszy unijnych, czyli we wkłady własne do projektów realizowanych przez nasze jednostki. To budżet bardzo prozdrowotny pod względem zakupów inwestycyjnych, zwłaszcza doposażenia szpitali. Wspieramy kulturę, edukację, ale najsilniej pieniądze będą kierowane na transport" - powiedział o budżecie na przyszły rok marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Infrastruktura kolejowa i drogowa pochłoną w przyszłym roku ponad 534 mln zł, z tego na pasażerskie przewozy kolejowe trafi ponad 190 mln zł.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak powiedział, że samorząd województwa zamierza przeznaczyć ze środków unijnych ponad 250 mln zł na inwestycje w tabor kolejowy. „Za te pieniądze wykupimy cztery dzierżawione obecnie pociągi spalinowe, oraz kupimy 12 - 14 zestawów elektrycznych" - powiedział.

Utrzymanie i modernizacja dróg wojewódzkich ma kosztować w przyszłym roku 293 mln zł - ok 100 mln zł więcej niż w roku 2015. 51 mln zł przeznaczonych ma być na rozbudowę drogi nr 188 Człuchów-Piła. 30 mln zł - na drogę nr 185 Obrzycko - Szamotuły, 36 mln zł na przebudowę drogi nr 432 Środa - Września, zaś 18 mln zł na budowę mostu w Międzychodzie.

Na administrację publiczną przeznaczono 122,7 mln zł, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 101,8 mln zł. Na cele związane z oświatą wydanych ma być 47,7 mln zł, zaś na ochronę zdrowia - 66,6 mln zł.

Ok. 12 mln zł przeznaczono na budowę i wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. 10 mln zł ma trafić na rozwój w regionie ośrodków radioterapii. Po przeszło trzy miliony przeznaczono na przebudowę i wyposażenie Wojewódzkich Szpitali Zespolonych w Lesznie i w Kaliszu. Dwa miliony - na zakup nowego sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

W przyszłorocznym budżecie znalazło się też ponad pół miliona zł na modernizację nowej sali sesyjnej dla wielkopolskich radnych. Od czerwca tego roku sejmik obraduje w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego; gmach został wybudowany kosztem ok. 175 mln zł. Pomysł tworzenia nowej, mniejszej sali na potrzeby sejmiku po tak krótkim czasie szczególnie krytykowali radni lewicy i PiS. Marszałek Marek Woźniak powiedział w poniedziałek, że sprawa modernizacji sali nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

„Na razie środki zapisane na ten cel traktujemy jako rezerwę budżetową. Jeśli nie będzie przekonania, że to jest potrzebne sejmikowi i urzędowi, ten wydatek nie zostanie poniesiony a kwota ta trafi na inny cel" - powiedział.

Radny lewicy Wiesław Szczepański nazwał budżet samorządu na 2016 rok budżetem stagnacji. Wskazał, że planowane wydatki utrzymano na poziomie wydatków z roku 2015. Skrytykował też planowany wzrost administracji o 28 etatów. Radny PiS Dariusz Szymczak zwrócił uwagę na wzrost w przyszłorocznym budżecie nakładów na promocję o 2 mln zł. Ponadto, w opinii radnych PiS, nie ma uzasadnienia dla planowanego wzrostu wynagrodzeń w instytucjach finansowanych z budżetu województwa wielkopolskiego.

Woźniak wyjaśnił, że w przyszłorocznym budżecie wydatki na promocję rosną, bo ponad 1 mln zł. trafi na cele związane z przyszłorocznymi obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski. Podkreślił też, że wzrost pensji „zabezpiecza przed ucieczką pracowników do innych miejsc pracy". „Rynek pracy w Poznaniu jest trudny, są dobre oferty pracy dla naszych pracowników, czasami dwukrotnie lepiej płatne" - powiedział.

Na dochody w budżecie 2016 r. składać się mają: udziały we wpływach z podatków - 550 mln zł, dotacje celowe w wysokości 383,5 mln zł, subwencja ogólna 55,7 mln zł i pozostałe dochody w kwocie 58,7 mln złotych. Planowane udziały we wpływach od podatku PIT jak i CIT mają być nieznacznie większe od przewidywanego wykonania w roku 2015.

Ponad 14 mln zł kosztować ma obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, czyli spłata odsetek i koszty prowizji od obligacji Województwa Wielkopolskiego wyemitowanych w latach 2011 - 2015 oraz planowanych do wyemitowania w 2016 roku. Zadłużenie województwa w 2016 r. ma wynieść 563,5 mln zł.(PAP)

rpo/ pz/

Dowiedz się więcej z książki
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł