Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec listopada 2014 r. 1.277,891 mln zł wobec 1.107,999 mln zł na koniec października.

W projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin w tym roku na poziomie 1.463,4 mln zł. (PAP)

map/ asa/