Pytany o konsultacje z przedsiębiorcami dotyczące należytej staranności w VAT wiceminister poinformował, że zakończył się pierwszy etap tych konsultacji.

 

„Przygotowujemy spotkanie, podczas którego organizacje, które przesłały swoje uwagi będą miały szanse je zaprezentować. Otworzymy dyskusję i zaczniemy przygotowywać ten ostateczny dokument w jego formie wiążącej prawnie” – powiedział.

Wyjaśnił, że jego celem jest przygotowanie kanonu działań, które powodują, że firma może czuć się bezpiecznie w prowadzeniu biznesu, kontraktowaniu z nowymi, niesprawdzonymi podmiotami. Wskazał, że chodzi o to, aby na etapie pierwszej transakcji zwracano uwagę na pewne symptomy, które mogą świadczyć o nieuczciwych zamiarach kontrahentów.

Jego zdaniem, wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu to kwestia kilku tygodni. Przyznał, że zasady zawarte w dokumencie nie będą twardą regulacją, ale zachętą do pewnych działań. „To instrumenty miękkie, te twarde instrumenty ochronne przyjdą wraz z wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności, który – mam nadzieję - zostanie niebawem uchwalony.

Pytany, kiedy na rządzie może się znaleźć projekt nowelizacji przewidującej wprowadzenie podzielonej płatności, jak i tzw. STIR, Gruza powiedział, że będą to najbliższe tygodnie. „Bardzo nam zależy, żeby te projekty ustaw weszły do Sejmu jeszcze we wrześniu” – powiedział.

Gruza poinformował ponadto, że resortowi finansów zależy, aby zaprezentowane w lipcu br. propozycje zmian w CIT weszły w życie 1 stycznia przyszłego roku, ale zastrzegł, że kiedy to nastąpi, to m.in. wola ustawodawcy i prezydenta. Dodał, że projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i jest kwestią tygodni, kiedy powinien przejść przez rząd.

Wiceminister nie wykluczył, że techniczne rozwiązania tego projektu mogą ulec istotnym modyfikacjom i usprawnieniom. „Niemniej jednak motyw przewodni polegający na uszczelnieniu wielu luk obecnych w ustawie o CIT i PIT, które utrzymywały się od wielu lat (…) nie podlega modyfikacji” – zastrzegł.

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt dot. uruchomienia Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) zakłada m.in., że szef KAS będzie mógł zablokować konto firmy na okres nie dłuższy niż 72 godziny w razie podejrzenia, że może ona wykorzystać system bankowy lub SKOK do oszustwa podatkowego. Projekt jest jednym z proponowanych przez MF rozwiązań zmierzających do uszczelnienia systemu VAT.

Za pomocą systemu STIR instytucje finansowe będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz KAS informacje o rachunkach firm i transakcjach na nich. Izba rozliczeniowa opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Natomiast szef KAS ma prowadzić analizę ryzyka wykorzystywania banków i SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych, zwłaszcza w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze, oraz przestępstw z tym związanych (np. wystawianie pustych faktur).

Kolejną propozycją MF, która ma pomóc w uszczelnieniu systemu VAT jest mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Płatność za nabyty towar lub usługę jest dzielona - zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT.

Pod koniec lipca MF przedstawił także nowe pomysły na uszczelnienie podatku CIT. Celem tych propozycji, które mają trafić do szykowanego projektu nowelizacji ustawy podatkowej jest odbudowanie źródeł dochodów z podatku CIT, powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu, a także reakcja na uchylanie się opodatkowania.

autor: Marcin Musiał

edytor: Marek Michałowski

mmu/ maja/ maro/