Rekomendacje KE muszą jeszcze zatwierdzić kraje UE, co stanie się prawdopodobnie w czerwcu.

"Polska i pięć innych krajów uzyskało przedłużenie o dwa lata możliwości uzdrawiania finansów publicznych, czyli w przypadku Polski do roku 2014" - poinformował polskich dziennikarzy w Brukseli komisarz.

Dodał, że są dwa powody takiej rekomendacji KE. Po pierwsze, KE doceniła wysiłek Polski, żeby uzdrawiać finanse publiczne w poprzednich latach oraz uznała pogarszającą się sytuacja gospodarczą Europy, która "przenosi się na sytuację wewnątrz Polski i na możliwość pozyskania wpływów podatkowych".

Oznacza to, że KE nie zarekomendowała jeszcze zamknięcia procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.

W maju KE prognozowała, że deficyt polskiego sektora finansów publicznych wyniesie w 2013 r. 3,9 proc. PKB, tyle samo ile w ubiegłym roku. Tymczasem zgodnie z procedurą nadmiernego deficytu nałożoną na nasz kraj w 2009 roku, Polska powinna zbić ubiegłoroczny deficyt do dopuszczalnego poziomu 3 proc. PKB. KE sygnalizowała wcześniej, że uwzględniając koszty reformy emerytalnej w Polsce i zaakceptowałaby nieco wyższy deficyt np. 3,4 proc. PKB.

jzi/ drag