Według RCL chodzi też o zasadę "ochrony interesów w toku", wywodzonych z art. 2 konstytucji. W artykule tym stwierdzono, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się projektem zmian w OFE. Posiedzenie rządu - planowane na godz. 11 - opóźnia się. Rzecznik rządu Paweł Graś zapewnił, że Rada Ministrów wkrótce rozpocznie obrady - obecnie trwają przygotowania do posiedzenia. Planowane zmiany w OFE miałyby wejść w życie 1 maja.
Zgodnie z rządowym projektem zmian składka emerytalna przekazywana do OFE miałaby zostać czasowo zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. Wcześniej projekt zakładał, że po przejściowym obniżeniu z 7,3 proc. do 2,3 proc. składki przekazywanej do OFE, jej poziom stopniowo powracałby do 3,5 proc. Pozostała część składki trafiałaby na subkonto w ZUS. W piątek, podczas posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów, Boni zgłosił autopoprawkę do projektu, która zakłada, że od 2018 r. do OFE miałoby trafiać 5 proc., a 2,3 proc. - na subkonto w ZUS.
W opinii RCL odpowiednie vacatio legis ma umożliwić zarówno zapoznanie się z nowym prawem, jak i dokonanie działań dostosowujących, w tym także chroniących adresata normy przed pogorszeniem jego sytuacji.
Według RCL "niezależnie od nakazu ustanowienia odpowiedniej vacatio legis, konstytucja wymaga też, aby sytuacja prawna osób dotkniętych nową regulacją, była poddaną takim przepisom przejściowym, dzięki którym będą one miały czas na dokończenie przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszych regulacji".
RCL podkreśliło też, że odpowiednia vacatio legis powinno mieć zastosowanie przede wszystkim w stosunku do powszechnych towarzystw emerytalnych, które - ze względu na charakter podejmowanych zmian - będą zobowiązane do istotnego przeorganizowania swojej dotychczasowej działalności. (PAP)