"Naszym naczelnym celem jest budowa wartości spółek. Chcemy przede wszystkim wzmocnić nadzór właścicielski, nie prowadzimy prywatyzacji dla samej prywatyzacji. Działania prywatyzacyjne i sprzedaż pakietów akcji spółek Skarbu Państwa będą podporządkowane przede wszystkim potrzebom dokapitalizowania Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR) i BGK w ramach programu Inwestycje Polskie" - powiedział dziennikarzom wiceminister Kowalczyk.

W tegorocznym budżecie państwa założono, że w 2014 roku przychody z prywatyzacji wyniosą 3,7 mld zł. Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa wynikało wcześniej, że z transakcji giełdowych ma pochodzić około 2,5 mld zł.

„W 2015 roku przychody z prywatyzacji mogą być niższe niż w 2014 r. Również w 2014 roku wpływy z prywatyzacji mogą być niższe niż założone w budżecie” - powiedział Kowalczyk.

Na koniec czerwca przychody z prywatyzacji spółek pod nadzorem MSP wynosiły 769 mln zł, a prywatyzacją objęto do tej pory w tym roku 24 spółki. Dodatkowo na początku lipca Skarb Państwa pozyskał 121,5 mln zł ze sprzedaży 6 mln akcji PGE. (PAP)

pr/ drag/ pad/