Gibała powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że wniosek, podpisany przez posłów TR i Solidarnej Polski, trafił do Trybunału Konstytucyjnego w czwartek.

Polityk wyjaśnił, że we wniosku zaskarżono obowiązujące od sierpnia przepisy wprowadzające solidarną odpowiedzialność za VAT; polega ona na tym, że - jeśli sprzedawca towaru nie odprowadzi za niego VAT - wówczas fiskus może ściągnąć podatek z konta nabywcy towaru. Gibała dodał, że nowe przepisy dotyczą pewnej kategorii podatników, konkretnie przedsiębiorców oraz odnoszą się do handlu pewnymi rodzajami towarów - tj. paliwem, złotem, metalami szlachetnymi i wyrobami stalowymi.

"Jest to mechanizm kuriozalny w naszym pojęciu" - ocenił poseł. Według niego ustawa jest niezgodna z art. 2 konstytucji stanowiącym, że: RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Polityk uzasadniał, że ustawa "wprowadza rażącą niesprawiedliwość, bo ktoś może być pociągnięty do kary za coś, co nie jest jego winą". Ponadto - zdaniem Gibały - nowe przepisy są niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawa oraz naruszają zasadę pewności prawa.

Gibała tłumaczył, że - zgodnie z ustawą - fiskus będzie mógł wejść na konto kupującego towar i ściągnąć podatek wtedy, gdy będzie zachodziło domniemanie, że kupujący mógł się domyślić, iż jego kontrahent nie zapłaci VAT. Jak mówił poseł TR, w ustawie zapisano, że takie domniemanie można założyć, gdy transakcji towarzyszyły szczególne okoliczności, np. gdy cena była niższa od rynkowej.

"Proszę zobaczyć, z jak kuriozalną mamy do czynienia sytuacją. Ktoś chce kupić za ponad 50 tys. stal, bo - załóżmy, że ma fabrykę, w której produkuje jakieś wyroby ze stali. W związku z tym szuka jak najtaniej stali, znajduje trochę tańszą niż oferuje większość kontrahentów, kupuje ją, ten jego kontrahent nie płaci VAT i wtedy fiskus wchodzi na jego (kupującego - PAP) konto i ściąga ten VAT z jego konta" - tłumaczył poseł.

Zwrócił uwagę, że ustawa "odwraca ciężar dowodzenia odpowiedzialności", bo to nie urzędnik będzie musiał udowodnić, iż podatnik wiedział o niepłaceniu VAT przez kontrahenta, tylko podatnik będzie musiał udowadniać swój brak winy.

By złożyć wniosek do TK, potrzeba 50 podpisów. Klub TR liczy 36 posłów, SP - 17.

Nowe przepisy dot. VAT zakładają, że fiskus może nakazać kupującym np. paliwa zapłatę VAT nieuiszczonego przez sprzedawcę. Ministerstwo Finansów wskazywało, że nowe regulacje przewidują m.in. tzw. odpowiedzialność podatkową nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy niektórych towarów. Chodzi o produkty wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, tzw. wyroby wrażliwe, czyli niektóre wyroby stalowe, paliwa i złoto nieobrobione.

MF wielokrotnie zapewniało, że procedura odpowiedzialności solidarnej nie będzie stosowana m.in. do podatników kupujących paliwo na stacjach paliw do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów.

Przygotowana przez rząd nowelizacja ma przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Poza wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej przewiduje też dwa inne rozwiązania służące temu celowi. W ustawie rozszerzono zakres mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em (w tej procedurze nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na obrót niektórymi wyrobami stalowymi. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami.