Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe katowickiego magistratu, choć tamtejsi radni przyjmując odpowiednią uchwałę zadeklarowali zabezpieczenie na przyszły rok w budżecie 20 mln zł, kwotę tę zwiększyły oszczędności wynikające z realizacji projektów z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego - w 2015 r.

Wprowadzone na przyszły rok zmiany wynikają ze zgłoszonych przez mieszkańców uwag – dotyczą m.in. głosowania internetowego, możliwości zgłaszania zadań zlokalizowanych na terenach TBS czy też wskazania przez wnioskodawców alternatywnej lokalizacji projektu.

Podobnie jak na ten rok, do budżetu obywatelskiego na 2017 r. można zgłaszać projekty o charakterze ogólnomiejskim lub lokalnym. Na pierwszą kategorię przeznaczono 3 mln zł. 60 proc. z pozostałej kwoty na projekty dzielnicowe trafia proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a 40 proc. jest dzielone w równych częściach między dzielnice. Pula dla każdej dzielnicy rośnie o środki, które zostały po rozliczeniu projektów z 2015 r. lub zmniejsza się o kwotę, jaka przekroczyła wcześniej zabezpieczone dla niej środki.

Po raz kolejny wnioskodawcy, którzy zgłaszają projekty lokalne, muszą być zameldowani w danej dzielnicy i poprzeć je przynajmniej 15 podpisami innych jej mieszkańców. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w mieście, które zbiorą 45 podpisów innych katowiczan.

W procedurze na 2017 r. można zgłaszać zadania lokalizowane na terenach miejskich, gruntach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS, terenach Skarbu Państwa (w wieczystym użytkowaniu miasta, wspólnot i spółdzielni lub TBS) oraz na gruntach miejskich będących w wieczystym użytkowaniu wspólnot i spółdzielni lub TBS. Po raz pierwszy można wskazać lokalizację alternatywną projektu, gdyby pierwotnie zakładana nie pozwalała na jego realizację.

W głosowaniu, tak jak w ub. roku, każdy mieszkaniec będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na ogólnomiejskie, które będzie można dowolnie rozdzielić na projekty w każdej z kategorii. Próg poparcia uzależniający możliwość realizacji projektów to w przypadku lokalnych - 45 punktów, a ogólnomiejskich - 135 punktów. Ma to zapobiegać realizacji zadań, które w głosowaniu uzyskają nikłe poparcie społeczności.

Na projekty lokalne będą mogły głosować tylko osoby zameldowane w danej dzielnicy; na ogólnomiejskie - wszystkie zameldowane w Katowicach. Głosowanie odbędzie się poprzez internetowy formularz – w razie potrzeby będzie można wypełnić go w stacjonarnym punkcie przy pomocy urzędnika.

Procedura przyszłorocznego budżetu obywatelskiego ruszy jeszcze w marcu. Do maja potrwa akcja informacyjno-edukacyjna; równolegle - od 21 marca do 13 maja – będzie można składać projekty zadań. Głosowanie planowane jest na wrzesień.

Akcja informacyjno–edukacyjna będzie opierała się o stronę www.bo.katowice.eu. Będzie tam można śledzić historię projektu, znaleźć informacje o procedurze, zgłoszonych i realizowanych projektach, harmonogram, przykładowy cennik czy wykazy dzielnicowych punktów informacyjnych i koordynatorów budżetu.

Na stronie znajdą się też informacje o terminach spotkań informacyjnych - połączonych z warsztatami w ramach projektu „Mapujemy Katowice” Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W kwietniu w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych odbędą się też „lekcje obywatelskie”.

Do realizacje ze środków tegorocznego budżetu obywatelskiego katowiczanie wybrali w ub. roku m.in. wodny plac zabaw dla dzieci, doposażenie dziennych domów opieki i bibliotek czy siłownie plenerowe i tereny rekreacyjne – łącznie 112 zadań lokalnych i 7 ogólnomiejskich. W głosowaniu wzięło udział 17 005 osób, czyli 6,77 proc. uprawnionych.

Efektem pierwszej edycji budżetu obywatelskiego było wyłonienie 86 projektów.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym to proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.(PAP)

mtb/ mhr/

Dowiedz się więcej z książki
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł