Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak skrytykował w środę w rozmowie z PAP ostatnią decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą podwyżki stóp procentowych, bo "utrudnia walkę z bezrobociem".

Rada Polityki Pieniężnej podniosła 11 maja stopy procentowe o 0,25 pkt proc.

Pawlak, który uczestniczył w środę w Paryżu w konferencji z okazji 50-lecia powstania OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) podkreślił w rozmowie z PAP, że "obecnie nie należy prowadzić do szybkiego umocnienia złotego, ponieważ pogarszałoby to naszą konkurencyjność, a to oznacza utratę kolejnych miejsc pracy".

"Z mojej perspektywy bardzo krytycznie oceniam decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych, bo jeżeli do drogich nośników energii i do drogiej żywności dodajemy jeszcze drogi pieniądz, to tym bardziej komplikuje to opłacalność tworzenia miejsc pracy i rozwijania firm" - ocenił wicepremier.

Z Paryża Szymon Łucyk (PAP)