Od kilku miesięcy indeks stabilizuje się, co sugeruje utrzymanie się dotychczasowej dynamiki wzrostu, z ewentualnym osłabieniem w drugiej połowie roku, na co wskazuje niewielka przewaga indeksu kwartalnego w stosunku do rocznego.

"Po dobrych danych za pierwszy kwartał wydaje się, że drugi nie będzie wiele gorszy. Wprawdzie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu cokolwiek osłabło, lecz utrzymuje się na przyzwoitym poziomie, podobnie jak sprzedaż detaliczna, która sugeruje optymizm po stronie konsumentów. Chociaż eksport nieco zwolnił, to jego wolumen sięga rekordowych dotąd poziomów" - napisano w komentarzu do badania.

"Niepokoi natomiast zmniejszająca się liczba nowych zamówień w sektorze przemysłowym, co może oznaczać lekkie spowolnienie koniunktury w trzecim kwartale z uwagi na słabnące tempo wzrostu gospodarki światowej. Jeżeli ulegnie ona spowolnieniu, to trudno liczyć na utrzymanie dotychczasowego tempa eksportu w drugiej połowie roku. Są jednak nadzieje, że tempo wzrostu popytu zostanie podtrzymane przez rosnące wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)