Jak powiedziała na spotkaniu z mediami prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przyszłoroczny budżet będzie przede wszystkim budżetem zrównoważonym, choć pojawia się deficyt. Zwróciła jednak uwagę na nadwyżkę operacyjną (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która ma wynieść ponad 270 mln zł.

Według prezydent, to nie jest budżet z dużymi inwestycjami, współfinansowanymi ze środków unijnych. Będą natomiast kończone aktualne projekty, jak również realizowane drobniejsze inwestycje dotyczące m.in. łódzkich osiedli. Dalej będą wymieniane chodniki, remontowane ulice, pojawi się więcej drzew, zielonych skwerów i placów. W sumie w przyszłorocznym budżecie na inwestycje zarezerwowano ponad 600 mln zł.

Najwięcej pieniędzy - ponad 989,3 mln zł - ma być wydane na oświatę i wychowanie; ponad - 750,6 mln zł - na pomoc społeczną, a ponad 604,6 mln zł na transport i łączność. Ponad 170,1 mln zł maja wynieść wydatki na kulturę.

Obecny na konferencji prasowej skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski mówił, że w ramach przyszłorocznego budżetu planuje się kontynuować rewitalizację obszarową, wybudować nowe drogi rowerowe. Inwestować w sport. Kończy się budowa stadionu miejskiego na Widzewie, rozpocznie się budowa stadionu dla żużlowców oraz tzw. małej hali przy al. Unii.

Pieniądze przeznaczone będą także na budowę drogi podziemnej w Nowym Centrum łodzi, inwestycje w EC1 - Łódź Miasto Kultury, remonty chodników, modernizację bibliotek i teatrów.

Jak podkreślił Mączkowski, ma on nadzieję, że budżet - być może po niewielkich korektach będzie przyjęty przez radnych i realizowany w przyszłym roku. (PAP)

jaw/ je/