"Zaakceptowane dziś porozumienie budżetowe pozwoli sprostać trzem głównym wyzwaniom: konieczności zajęcia się problemem kumulowania płatności, wysiłkom krajów członkowskich związanym z konsolidacją finansów publicznych oraz zapewnieniem niezbędnych bodźców dla tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu gospodarczego" - oświadczył włoski minister finansów Pietro Carlo Padoan, którego kraj pełni obecnie półroczne przewodnictwo w Radzie UE.

Zobacz: Jest wstępne porozumienie w sprawie budżetu UE na 2015 r. >>

Zgodnie z porozumieniem budżetowym, które wynegocjowano z europarlamentem w poniedziałek, wydatki na badania, innowacje i edukację wzrosną o 38 proc. (4,4 mld euro) w porównaniu z budżetem na 2014 r. "Wsparcie dla rolników, których dotknęły skutki rosyjskiego embarga na żywność z UE, będzie finansowane poprzez wyższe niż oczekiwano nadwyżki i korekty w ramach Europejskiego Rolniczego Funduszu Gwarancji, a nie z rezerwy kryzysowej" - poinformowało włoskie przewodnictwo.

Z kolei w ramach Funduszu Solidarności UE zmobilizowane zostanie 126,7 mld euro na wsparcie dla krajów, dotkniętych przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne.

Najwięcej środków, ok. 67 mld euro, ma trafić na działania służące pobudzaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w tym 51 mld euro na poprawę spójności gospodarczej, społecznej i regionalnej. Na rolnictwo trafić mają ponad 44 mld euro.

Podstawą dla porozumienia były kompromisowe propozycje Komisji Europejskiej przedstawione pod koniec listopada po tym, jak fiaskiem zakończyły się negocjacje nad pierwszym projektem budżetu na przyszły rok. Przyczyną niepowodzenia był wówczas nierozwiązany problem zaległych płatności za 2014 rok, które już na początku tego roku wyniosły ponad 23 mld euro i miały jeszcze wzrosnąć. Eurodeputowani uzależnili porozumienie od rozwiązania tej sprawy przez kraje UE.

Jak informował w poniedziałek szef komisji budżetowej PE francuski europoseł Jean Arthuis, w trakcie negocjacji eurodeputowanym udało się zapewnić, że 4,8 mld euro trafi na uregulowanie zaległości za bieżący rok. Komisja Europejska i kraje UE mają też wypracować rozwiązanie, które pozwoli w przyszłości uniknąć kumulowania w budżecie UE zaległości w płatnościach z poprzednich lat.

Europarlament ma głosować nad budżetem na 2015 rok w przyszłym tygodniu.

Jeśli do końca tego roku nowy budżet nie zostałby przyjęty, to od 1 stycznia UE musiałaby działać na podstawie prowizorium, w którym poszczególne obszary są finansowane kwotą równą jednej dwunastej z wielkości budżetu na 2014 rok albo z wielkości projektu budżetu na 2015 rok, w zależności od tego, która kwota będzie niższa.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)

awi/ lm/ ap/